Radnici JP ”9. septembar” Srebrenik prekinuli štrajk

     

Radnici Javnog preduzeća ”9. septembar” Srebrenik prekinuli su generalni štrajk i vratili se na svoja radna mjesta.

Damir Zukić, predsjednik štrajkačkog odbora JP “9. septembar” Srebrenik kazao je da su usaglašeni neki od zahtjeva te da su se radnici vratili na svoja radna mjesta.

Ovo je odluka Štrajkačkog odbora nakon što je na jučerašnjoj tematskoj sjednici Gradskog vijeća o njihovoj problematici, doneseno 10 zaključaka koji će značiti pomoć radnicima ovog preduzeća.

Ovo su bili zahtjevi radnika JP ”9. septembar” od početka štrajka:

1) Povećanje plata radnika za najmanje 200 KM

2) Izrada novog Pravilnika o radu i sistematizacija poslova uposlenih

3) Isplata regresa radnicima za 2019. Godinu

4) Stvaranje boljih uslova rada i nabavka novih materijalno-tehničkih sredstava za rad

5) Izvršenje adekvatne zaštite na radu za sve radnike u skladu sa potrebama i uslovima rada

Podsjećamo, radnici su stupili u generalni štrajk 12. decembra i od tada se nije vršio odvoz smeća za domaćinstva sa ovog gradskog područja.