Radovi na rekonstrukciji Gradske ulice odvijaju se planiranom dinamikom /FOTO/

Radovi na rekonstrukciji Gradske ulice odvijaju se planiranom dinamikom /FOTO/

Objavio: -

Kroz rekonstrukciju Gradske ulice tretirano je uređenje same ulice i platoa ispred Atik Behram-begove (Šarene) džamije, kao i rekonstrukcija i izgradnja prateće infrastrukture.

Planirano popločanje Gradske ulice se po konceptu i materijalizaciji, sa manjim izmjenama i dopunama, nadovezuje na već započeto popločanje na spoju Gradske ulice i Trga Slobode, čime se ova dva gradska prostora spajaju u jedinstvenu pješačku cjelinu. Također, umjesto dosadašnjih kocki, bit će urađena druga popločana podloga za pješake.

U okviru radova vezanih za komunalnu infrastrukturu predviđena je izgradnja toplovoda i priključenje objekata u okruženju na gradski sistem daljinskog grijanja. Ujedno će radovima na ovoj lokaciji, biti izvršeno uređenje sistema javne rasvjete, zatim rekonstrukcija sistema fekalne kanalizacije, te izgradnja sistema oborinske kanalizacije.