Radovi u ulici Mije Keroševića Guje i Krečanska trajat će 30-tak dana

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na području Tuzle trenutno su u toku brojni radovi na izgradnji i rekonstrukciji saobraćajnica. Za komunalnu infrastrukturu, odnosno puteve, u ovoj godini iz Budžeta Grada Tuzla planirano je više od 16 miliona KM. U toku su radovi na rekonstrukciji saobraćajnice u ulici Mije Keroševića Guje i Krečanska, koji bi trebali biti završeni u narednih 30-tak dana.

”Po pitanju radova na sanaciji ove transferzalne saobraćajnice u ulici Mije Keroševića Guje i Krečanska, ugovoreni iznos je oko 300 hiljada KM. Nastavljamo i sa daljim aktivnostima u ovom dijelu grada, a oni se odnose na sanaciju i semaforizaciju raskrsnice u Solani, za koju već imamo ugovor, čekamo završetak ovih radova kako ne bi došlo do preklapanja i stvaranja gužvi, a u toku je tenderska procedura za izvođenje radova na semaforizaciji i sanaciji raskrsnice Paša Bunar”, kaže Nedžad Delić, šef Odjeljenja za izgradnju u Službi za komunalne poslove Grada Tuzla.