RAK dodijelila dozvolu za korištenje Multipleksa C

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon sprovedenog Javnog poziva, Regulatorna agencija za komunikacije dodjelila je Dozvolu za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS C, pravnom licu „MULTIPLEX SERVICE BH“ d.o.o. Sarajevo. Osnivači „MULTIPLEX SERVICE BH“ su sljedeće komercijalne TV stanice: NOVA BH d.o.o. Sarajevo, FACE d.o.o. Sarajevo, RTV “BN” d.o.o. Bijeljina i TELEVIZIJA JEDAN d.o.o. Sarajevo. Dozvola stupa na snagu 01.11.2019. godine, aizdaje se na period od 15 godina.

 

Dozvolom za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji u Bosni i Hercegovini – MULTIPLEKS C, dodjeljuje se pravo na korištenje radiofrekvencijskih resursa potrebnih za pružanje usluge upravljanja elektronskom komunikacijskom mrežom u digitalnoj zemaljskoj radiodifuziji na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine koji je podijeljen u devet digitalnih regija.

 

Podsjećanja radi, na osnovu Strategije prelaska s analogne na digitalnu zemaljsku radiodifuziju, Agencija je dodijelila pravo na korištenje Multipleksa A i B, (MUX A) i (MUX B) Javnom RTV sistemu BiH, dok je Multipleks C (MUX C) namijenjen komercijalnom sektoru na upravljanje.

 

Agencija očekuje da će svi raspoloživi resursi biti adekvatno iskorišteni za finalizaciju procesa prelaska sa analognog na digitalno emitovanje, što neminovno doprinosi digitalizaciji cjelokupnog bh. društva.