Razmatran Nacrt Odluke o izmjenama prostornog plana grada Tuzla

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Danas je održana 48. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzla. Većina materijala razmatranih na današnjoj sjednici, u funkciji je pripreme materijala za narednu sjednicu Gradskog vijeća.

Tako su razmatrani Nacrt Regulacionog plana nerealiziranog dijela Prostorne cjeline ”Pecara 2” i Nacrt Odluke o provođenju ovog plana, te Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Prostornog plana Grada Tuzla za period 2010.-2030. godine.

Kolegij je razmatrao i Prijedlog raspodjele sredstava za finansiranje rada i programskih ciljeva boračkih organizacija i udruženja s područja grada Tuzle, za period januar-decembar 2019. godine.

Članovi Kolegija su se upoznali i sa Prijedlogom Strategije razvoja grada Tuzla 2012-2026 – Revidirana za period 2019-2021, koja će, također, biti razmatrana i predložena za usvajanje na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

Naročita pažnja posvećena je Izvještaju o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u upravi Grada Tuzla tokom 2018. godine.

Naglašeno je kako su službe za upravu u toku 2018. godine imale u radu ukupno 36.992 upravna predmeta, te su izdale oko 205.000 različitih uvjerenja i drugih isprava, što je približno prosjeku broja predmeta u prethodnim godinama.