Razvoj inkluzivne kulture za bolji položaj osoba s invaliditetom

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Savez SUMERO, kao krovna organizacija u Federaciji BiH za podršku osobama s intelektualnim teškoćama, u proteklom periodu realizirala je aktivnosti na projektu “Program osnaživanja djece i mladih o inkluzivnoj kulturi i zajednici“

 

Kako je saopćeno iz ove organizacije, cilj projekta je uspostava praktičnih modela intersektorske saradnje obrazovanja i socijalne zaštite kako bi se za uspješno inkluzivno obrazovanje, razvila i inkluzivna kultura prema osobama s invaliditetom. Projekt je implementiran sa više škola i fakulteta te uz podršku Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

 

Da bi postali nosioci i aktivni sudionici inkluzivnog obrazovanja, stručnjaci, ali i studenti i učenici moraju biti spremni da razvijaju ne samo svoje znanje, nego i vještine i stavove. Pored potrebe da se u lokalnim zajednicama uspostavljaju novi modeli koji će osobama s invaliditetom omogućiti podršku za samostalan život, neophodan je i razvoj efektivnih usluga u zajednici u oblasti obrazovanja.

 

-Kroz živu komunikaciju i interakciju između osoba s invaliditetom, organizacija koje ih zastupaju i javnog sistema socijalne zaštite s jedne strane te aktera iz oblasti obrazovanja s druge strane, uvidjeli smo širinu i prostor za doprinos unapređenju položaja marginaliziranih skupina u našoj zemlji – kazao je direktor Saveza SUMERO Haris Haverić.

 

Dodaje da SUMERO centar za podršku osobama s invaliditetom predstavlja model i inovaciju u oblasti inkluzivne kulture življenja u zajednici te model inkluzivnog obrazovanja kojeg redovno posjećuju akteri iz oblasti predškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja.