3.9 C
Tuzla
29.11.2023.

Razvojna banka FBiH: Lista kvalifikovanih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima

Razvojna banka Federacije BiH je dana 27.07.2020. godine objavila
Javni poziv za iskazivanje interesa komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim
programima Garancijskog fonda. Rok za prijavu komercijalnih banaka bio je 10.08.2020. godine,najkasnije do 20,00 sati.
U skladu sa kriterijima za utvrđivanje kvalifikovanosti komercijalnih banaka definisanih
Uredbom O nacinu finansiranja i upravljanja Garancijskim fondom, RB FBiH je izvršila ocjenu kvalifikovanosti, te utvrdila Listu kvalifikovanih komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda.
Komercijalne banke koje ispunjavaju uslove definisane Uredbom za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda, a za koji su iskazali interes u prijavi na Javni poziv, su:
Lista kvalifikovanih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda
1. UniCredit Bank d.d. Mostar 80.000.000,00 KM
2. Raiffeisen Bank d.d. BiH Sarajevo 40.000.000,00 KM
3. Intesa SanPaolo banka d.d. BiH Sarajevo 40.000.000,00 KM
4. Sparkasse Bank d.d. BiH Sarajevo 20.000.000,00 KM
5. Sberbank BH d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM
6. ProCredit Bank d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM
7. NLB banka d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM
8. ASA banka d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM
9. Addiko Bank d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM
10. Union banka d.d. Sarajevo 20.000.000,00 KM

Vezane vijesti

TUZLA