Razvojna banka FBIH nudi nove kredite i manje kamatne stope privrednicima iz...

Razvojna banka FBIH nudi nove kredite i manje kamatne stope privrednicima iz Tuzlanskog kantona

Objavio: -

Udruženje poslodavaca FBIH i Uprava Razvojne banke FBIH, dogovorili su snižavanje kamata za privrednike te je odlučeno da se tim povodom organiziraju “Dani otvorenih vrata” tokom kojih će zainteresiranim poslodavcima biti prezentirane nove mogućnosti kreditiranja.

Naime, nakon nekoliko sastanaka predstavnika Udruženja poslodavaca FBiH s rukovodstvom Razvojne banke na zahtjev pospodavaca za snižavanje kamata privrednicima koji posluju u FBiH konačno su urodili plodom. Kao rezultat uspostavljanja partnerskih odnosa i razvoja saradnje između Razvojne banke Federacije BIH i Udruženja poslodavaca u FBIH, a u cilju stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH je 18. februara 2016. prihvatio prijedlog UPFBiH o dodatnom sniženju kamata i to:

KL za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa 4% posto na 3%
KL za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje sa 4% posto na 3%
KL za dugoročno kreditiranje tekućih sredstava za izvoznike sa 5% posto na 4%.

Osim toga, RB FBiH je produžila rok otplate kredita Kreditne linije za dugoročno kreditiranje stalnih sredstava sa sedam na osam godina, a obrade kreditnih zahtjeva su za sve kreditne linije snižene sa jedan posto u zavisnosti od iznosa kredita i to:

Za iznos kredita do 1.000.000 KM na 0,75 posto
Za iznos kredita 1.000.001 KM do 3.000.000 KM na 0,50 posto
Za iznos kredita većeg od 3.000.000 KM na 0,35 posto.

Ovo je drugo ovogodišnje sniženje kamata za kredite u Razvojnoj banci FBiH a sve s ciljem istinske podrška realnom sektoru sa posebnim naglaskom na mala i srednja preduzeća. Snižavanjem kamata, ne samo da se pomaže privrednicima, nego i RB FBiH koja je povećala svoj kreditni portfolio.

Za zainteresirane privrednike sa područja Tuzlanskog i Posavskog „Dani otvorenih vrata“ bit će organizirani u Tuzli 22.03. 2016 godine, (naredni utorak), navedeno je iz Udruženja poslodavaca FBIH.