Reakcija kćerke poginulog borca na Saopćenje Vlade TK/FOTO/

Reakcija kćerke poginulog borca na Saopćenje Vlade TK/FOTO/

Objavio: -

Nakon što je Služba za odnose s javnošću Vlade TK proslijedila informaciju sa današnjeg sastanka zbog blokade i protesta grupe veterana, koji su blokirali saobraćaj na petlji Šićki u kojem se navodi da niti jedan od boračkih zahtjeva iznesenih tokom prethodna dva dana nije usmjeren prema Vladi Tuzlanskog kantona, na našu e mail adresa pristiglo je reagovanje kćerke demobilisanog borca koja svoje tvrdnje potkrepljuje dokumentima.

Pismo upućeno našoj redakciji prenosimo u cjelosti:

Zovem se Amra Dedić, i kćerka sam poginulog pripadnika OS Armije RBiH. Kao dvoipogodišnja djevojčica sam ostala bez svoga oca koji je nesebično branio našu državu BiH i koji je dao svoj život za slobodu, poštivanje zakona i državu BiH. Po struci sam bachelor ekonomije i već šestu godinu nakon diplomiranja se nalazim na evidenciji zavoda za zapošljavanje kao nezaposlena osoba.

Na osnovu Vaše vijesti objavljene dana 02.03.2018.godine u 09:50h pod nazivom “Zahtjevi boraca nisu usmjereni prema Vladi Tuzlanskog kantona”, morala sam da reagujem, jer sam se osjećala prozvanom od strane Vlade TK i Premijera TK.

Naime, objavili ste da je Vlada TK danas održala radno-konsultativni sastanak povodom blokade i protesta grupe veterana koji su blokirali saobraćaj na petlji Šićki Brod kod Tuzle.

Tokom tog sastanka istaknuto je, citiram:

“ONO ŠTO JE U DOMENU DJELOVANJA KANTONALNOG NIVOA VLASTI, A TO JE OSTVARIVANJE DOPUNSKIH PRAVA BORAČKE POPULACIJE…”

Pitam Premijera TK, Vladu TK a i Vas objektivne novinare, kako je onda moguće da bivši Ministar finansija TK a sadašnji Premijer TK Gosp. Jakub Suljkanović prilikom prijema zaposlenika u Ministarstvo finansija TK nije ispoštovao Zakon o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica (“Sl. novine TK”, broj: 5/12-prečišćen tekst, 5/14 i 12/16) i njegov član 16., kao ni Pravilnik o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u Institucijama Tuzlanskog kantona (“Sl. novine TK”,broj: 9/14 i 6/15) i njegov pripadajući član 5., kao i član 7. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica (“Sl. novine FBiH”, broj: 33/04, 56/05, 70/07 i 9/10). Na takvo nezakonito djelovanje Ministra finansija TK, iskoristila sam svoje pravo te se žalila Odboru državne službe za žalbe FBiH, koji je u potpunosti usvojio moju žalbu i poništio nezakonita Rješenja kojima je dosadašnji Ministar finansija TK Gosp. Jakub Suljkanović na radno mjesto u Ministarstvu finansija postavio kandidatkinju Alić Dženanu (koja već duže vrijeme radi u Instituciji TK-u Pravobranilaštvu TK), te je Odbor za žalbe naložio Ministru finansija TK da cijeni važeće zakonske propise koji meni daju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju i prednost pri zapošljavanju pri jednakim uvjetima, te naložio Ministru finansija TK da primi mene na navedeno radno mjesto jer to prema kompetencijama zaslužujem i to mi prema zakonu pripada.

U ponovnom postupku je Ministar finansija TK ponovo svjesno prekršio važeće zakonske propise kao i pravosnažno drugostepeno rješenje Odbora državne službe za žalbe FBiH, te je ponovo nezakonito postavio kandidatkinju Alić Dženanu na radno mjesto u Ministarstvu finansija TK.

Dakle, dosadašnji Ministar finansija Tk Gosp. Jakub Suljkanović je svjesno prekršio važeće zakonske propise, koje je donijela Vlada TK, a usvojila Skupština TK, te koji su prošli skupštinske, parlamentarne i zakonske procedure i koji su objavljeni u službenim novinama. Isto tako, što je još tragičnije, prekršio je i pravosnažno drugostepeno Rješenje Odbora državne službe za žalbe FBiH, koje je konačno i obavezujuće za prvostepene organe.

O svemu ovome što sam napisala, šaljem Vam i dokaze (Obavješenja i Rješenje), iz kojih se nesumnjivo vidi kršenje važečih zakonskih propisa i pravosnažnih drugostepenih Rješenja.

Dakle, na današnjem sastanku Vlade TK  je istaknuto da Vlada TK na čelu sa Premijerom TK Gosp. Jakubom Suljkanovićem osigurava poštivanje važećih zakonskih propisa prema Zakonu o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, i da boračka populacija ostvaruje svoja prava po osnovu navedenih zakona i pravilnika. IMAJUĆI U VIDU DA PREMIJER TK, DOK JE BIO MINISTAR FINANSIJA TK NIJE POŠTOVAO NAVEDENE ZAKONSKE PROPISE I RJEŠENJA ODBORA DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE, NAVEDENO SAOPĆENJE VLADE TK JE LAŽ!!!

Sa navedenim nepravilnostima blagovremeno je upoznato i nadležno Ministarstvo za boračka pitanja TK i ništa nije urađeno kako bi se navedena nepravda ispravila.

Isto tako, prilikom održavanja svečane sjednice Vlade TK, Premijer TK Jakub Suljkanović je rekao (a što je objavljeno u svim medijima):

” Ovo je važan dan za BiH. Dan nezavisnosti je jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji BiH. Vlada je svake godine obilježavala ovaj datum. Naravno, BiH kao država, nakon 26 godina je još uvijek država koja se izgrađuje i dograđuje i tu njenu nezavisnost za koju su položeni mnogi životi moramo prenositi na naredne generacije da cijene ono za što su se borili oni koji su položili živote za nezavisnost BiH”.

S obzirom da sam ja kćerka poginulog pripadnika OS Armije RBiH, i ovom njegovom izjavom sam se osjećala prozvanom, jer je moj otac dao život za slobodu i poštivanje zakona i BiH,  pitam Premijera TK Gosp. Jakuba Suljkanovića kako može pozivati ostale da cijene poginule borce i ono za što su se borili, kada on sam to ne čini, jer svjesno odbija da ispoštuje važeće zakonske propise ove zemlje, koji meni kao djetetu šehida daju određena prava u vidu prvenstva pri zapošljavanju odnosno prednosti pri zapošljavanju pri jednakim uslovima. To je potvrdio i Odbor državne službe za žalbe FBiH i donio Rješenje koje opet dosadašnji Ministar finansija TK nije ispoštovao?