Reakcija žrtava na izjave šefova misije zemalja članica EU u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Predstavnici Udruženja žrtava i Svjedoka genocida i predstavnici Udruženja “Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa“ poslali su saopćenje koje je upućeno šefovima misije zemalja članica EU u BiH u kojem se navodi slijedeće:

Poštovani,

Vašim saopćenjem jednoglasno ste osudili pravo na pristup sudu.

Vašim saopćenjem  ste naveli da je zahtjev za preispitivanje imena RS skretanje sa stvarnih problema sa kojim se suočava BiH.

Stvarni problemi sa kojima se suočava BiH su:

 1. Najava i održavanje referenduma u RS-u.
 2. Naoružavanje policije i najava formiranja vojske RS-a.
 3. Kontinuirano ponavljanje da BiH nije država od strane predstavnika iz RS-a
 4. Nepriznavanje međunarodnih institucija i sudova.
 5. Proslava 9. Januara
 6. Veličanje i nagrađivanje ratnih zločinaca.
 7. Negiranje genocida
 8. Napadi na Majke Srebrenice
 9. Vrijeđanje i provokacije Majki ubijene djece u javnim istupima da su njihova djeca živa iako se po DNK nalazu dokazalo da su ubijena.
 10. U pravosuđu BiH na čelnim funkcijama nema niti jednog Bošnjaka
 11. Diskriminatorski zakon o pravima žrtava torture u RS-u.
 12. Poništavanje izvještaja za Srebrenicu iz 2005. godine
 13. Zabrana korištenja Bosanskog jezika
 14. Oduzimanje imovine povratnicima (zakon o katastru RS-a)
 15. Oduzimanje JMBG povratnicima, ali i ubijenim.
 16. Skrnavljenje obilježja.
 17. Donošenje zakona o grobljima sa kojim je predviđena mogućnost uklanjanja istih.
 18. Ukidanje ministrastva za izbjegla i raseljena lica ( Anex 7).
 19. Zabrana obilaska stratišta.
 20. Diskriminacija u zapošljavanju u javnim institucijama.

Možda su za Vas sve ovo nestvarni problemi, ali za nas su oni stvarni i svakodnevno se sa njima suočavamo. Niti za jedan od ovih problema Bošnjaci nemaju pravo da reaguju, nemaju pravo da pitaju sud da li je to u skladu sa evropskim konvencijama.

Zašto!!!!

Nismo imali pravo ni na reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije, jer ste i tada na najavu podnošenja revizije jednoglasno istu osudili, kao i dva člana Predsjedništva BiH (Dragan Čović i  Mladen Ivanić) uskraćujući pravo žrtvama na pristup pravdi ili je to pravo, pravo na pravično suđenje, nama Bošnjacima zabranjeno.

Stvarni problem je kada Bošnjak ili Bošnjakinja podigne lični dokument (rodni list, smrtni list,vjenčani list) u Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku… isti se izdaju  bez JMBG, a takav dokument je nevažeći i onemogućava rješavanje stvarnih problema.

Sa svim ovim navedenim problemima, ali i nizom drugih problema, upoznali smo i Vas i OHR i Ured Obdusmena i Tužilaštvo BiH, nažalost niko od Vas nije reagovao.

Možda je najava SDA o pokretanju inicijative o preispitivanju imena RS-a samo politički spin, ali u odsutnosti bilo kakvog reagovanja na ponašanje institucija i pojedinaca iz RS-a nama ipak nada da će se konačno spriječiti nastavak politike zločina iz perioda 1992- 1995.