21.7 C
Tuzla
24.07.2024.

Rebalans Budžeta TK, značajan pad indirektnih poreza

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je rebalans Budžeta za ovu godinu, koji je povećan za oko šest miliona KM u odnosu na Budžet iz maja.

Isplata egzistencijalne naknade za borce u Tuzlanskom kantonu bit će moguća nakon usvajanja Rebalansa Budžeta. To je jedan od glavnih razloga izmjena ovog dokumenta za 2020. godinu u odnosu na Budžet koji je usvojen u maju, navodi resorni kantonalni ministar. Kapitalna investicijska potrošnja također je dio novog Budžeta TK.

”Kapitalni izdaci za budžetske korisnike su sad predviđeni u iznosu od dodatnih četiri miliona KM, a ta sredstva će se koristiti za škole, obrazovne ustanove, pravosudne institucije i sama ministarstva, više se odnosi na kapitalne izdatke a ne nešto što je redovna tekuća potrošnja”, kaže Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Oko milion KM će biti izdvojeno za ceste u lokalnim zajednicima što će biti sredstva tranferirana putem Direkcije regionalnih cesta TK. Planirani su i tranferi za projekte energetske efikasnosti, te za Muftijstvo tuzlansko i Memorijalni centar Potočari. Ono na što se osvrnuo resorni ministar je pad prihoda od indirektnih poreza u ovoj godini.

”To je zabrinjavajuće, to je naš najvažniji prihod. Imamo pad za devet miliona KM i to je projicirano na 200 miliona u ovoj godini. Podsjetit ću da je taj prihod u prošloj godini bio 246 miliona KM, dakle  46 miliona manje u Budžetu za 2020. u odnosu na Budžet 2019. godine”, ističe Mustajbašić.

Kako bi održali likvidnost Budžeta, Kantonalna Vlada donijela je odluku i o oprihodovanju sredstva od MMF-a od oko 20 miliona KM.

”Mi bi trebali završiti godinu u tekućem poslovanju sa 36 miliona manjka, međutim kroz konsolidaciju finansijskih izvještaja, ne zaboravite da je ova Vlada uspjela isposlovati reprogram kredita kod MMF-a, mi ćemo osloboditi tu 25 miliona, i mislim da ćemo u konačnici imati rezultat koji je prihvatljiv u ovakvoj situaciji”, rekao je ministar finansija TK.

Kantonalna Vlada razmatrala je i inicijative zakonskih rješenja iz oblasti  zdravstvene zaštite koji su upućeni višim nivoima vlasti. Inicijativom za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti predloženo je, između ostalog, da kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja mogu kroz program zdravstvene zaštite finansirati ulaganje u medicinsku opremu javnih zdravstvenih ustanova i informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

”Dosadašnja intencija zakonodavca je bila da takva ulaganja kada je u pitanju oprema, to rade osnivači. Međutim, sami smo svjedoci da taj princip zbog nedostatka sredstava nema efekta, te smo krenuli u tu inicijativu da promijenimo Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji će omogućiti kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja da određena sredstva ulažu u opremu zdravstvenih ustanova”, navodi Denis Husić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

S ciljem dodatne pomoći i podrške privredi i poslodavcima, Inicijativom za izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, između ostalog Vlada je predložila da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanji sa trenutnih 42 na 30 dana.

Vezane vijesti

TUZLA