Reformom parničnog zakonodavstva do efikasnijih sudskih postupaka

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Dugotrajni parnični postupci koji se vode pred sudovima u Federaciji BiH  otežavaju građanima pristup pravdi i opterećuju rad sudova zbog čega je neophodno reformisati zakonodavstvo u ovoj oblasti.

Rečeno je to na otvaranju stručnog savjetovanja „Perspektive reforme parničnog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“ koji se održava u Sarajevu.

Tokom dva dana sudije, advokati, pravobranioci, predstavnici institucija za pružanje besplatne pravne pomoći, Federalnog ministarstva pravde, Institucije Ombudsmana za ljudska prava u BiH i akademske zajednice govorit će o reformi građanskog parničnog procesnog prava u FBiH.

Ovim povodom direktor Centar za edukaciju sudija i tužilaca (CEST FBiH) Arben Murtezić je rekao da je javnost u BiH uglavnom fokusirana na krivično zakonodavstvo iako je u sudovima značajan broj predmeta iz parnične oblasti.

– Veliki broj predmeta, oko 40 posto, u sudovima čine parnični predmeti koji su od važnosti za veliki broj pojedinaca, ali i društvo. Zbog toga smo se odlučili da iniciramo stručnu raspravu u kojoj ćemo identifikovati probleme i predložiti određena rješenja – dodao je Murtezić.

Direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE centra Biljana Braithwaite je istakla da vladavina prava podrazumijeva usklađenost nacionalnih zakona i sudske prakse sa međunarodnim pravnim standardima.

– Zbog toga je važno što smo okupili sudije, advokate, predstavnike izvršne vlast, akademske zajednice, kao i sve druge aktere koji su uključeni u parnične postupke, kako bi radili na unapređenju zakonodavstva u ovoj oblasti i na taj način obezbedili građanima efikasniju zaštitu prava pred sudovima-  navela je Braithwaite.

Savjetovanje je organizovano u okviru projekta: „Jačanje BiH sudskih kapaciteta i harmonizacija domaćih zakona i pravnih normi i usklađivanje sa evropskim standardima”, a jedna je od brojnih aktivnosti koje provode CEST FBiH i AIRE centar od 2014. godine, saopćeno je iz CEST FBiH.

RTVSlon/Fena