8.6 C
Tuzla
05.10.2022.

Rekonstrukcija zgrade Vlade TK “ Soda so” prvi projekat po modelu javno – privatnog partnerstva

Rekonstrukcija zgrade Vlade TK “ Soda-so” bit će prvi projekt Javno privatnog partnerstva na području TK. Vlada TK , danas je na sjednici na tom putu načinia i prvi korak. Odobrena su sredstva za kupovinu građevinskog zemljišta potrebnog za realizaciju ovog projekta.

U tom kontekstu smo evo donijeli i Odluku o odobravanju sredstvaa sa potrošake jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava odnosno iznos od 350 . hiljada KM u cilju kupovine građevinskog zemljišta oko tog objekta, kako bismo započeli taj proces i vjerovatno nekoj drugoj Vladi ostavili u obavezu da isti nastavi, da eventualno dođe do konačnog cilja, a to je rekonstrukcija zgrade Vlade putem realizacije odredaba Zakona o JPP”  rekao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Naredni korak bit će imenovanje Radne interresorne komisije, a naknadno će biti angažovani stručnjaci, koji će vršiti edukaciju članova Komisije. Obzirom da postoje dva tipa javnog i privatnog partnerstva osnovni i posebni model, u ovom slučaju bit će izabran osnovni model. Vlada TK napraviti će glavni projekat, a kroz njegovu realizaciju pokazat će se brojne prednosti javno – privatnog partenrstva.

Kada budemo izabrali privatnog partnera zaključuje se ugovor na dugogodišnji period samim time, dobit ćemo i usluge održavanja objekta, ne same rekonstrukcije, već i dugogodišnje održavanje, te na način ukoliko privatni partenr ne bude ispoštovao bilo koju odredbo, kako kvalitativno, tako i kvantitativno, umanjivati će se ta naknada, koja treba da se isplati shodno tom ugovoru”  rekao je  Edin Duraković, ministar privrede TK

Za rekonstrukciju zgrade prema trenutnim pokazateljima potrebno je oko 6 miliona KM, obzirom da je u posljednje vrijeme došlo do enormnog povećanja cijena građevisnkog materijala. Međutim, kakao je rečeno, ukupna vrijednost će prema preliminarnim pokazateljima biti od 12 do 15 miliona KM.

Iz razloga što mi kroz rekonstrukciju objekta dobijamo i održavanje. Mi ćemo odlučiti da li će zamjena kancelarjskog namještaja, materijala i dr. dolaziti svakih tri , pet do sedam godina, sve zavisno od garantnog roka: tako da ćemo mi održavanje dobiti 10 eventualno 15 godina. Znači da će privatni partner trebati shodno ugovoru ukoliko želi da naplati tu naknadu mjesečno koju mi bili u obavezi da mu plaćamo, održavati ispravne liftove, prozore, rasvjete itd” istakao je Edin Duraković, ministar privrede TK

Vlada je danas usvojila i Srednjoročni plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za period 2022-2024. godine, koji predviđa rekonstrukciju i adaptaciju zgrade Vlade Tuzlanskog kantona. Usvojen je i Godišnji plan potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva za 2022. godinu.

POSLJEDNJE DODANO