Reuf Avdibašić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog primanja dara ili drugih...

Reuf Avdibašić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog primanja dara ili drugih oblika koristi

Autor: -

Općinski sud Živinice je  po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog  kantona donio osuđujuću pravosnažnu presudu za Reufa Avdibašića, direktora Šumskog gazdinstva Kladanj ( JP Šume TK) i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi.

Također, presudom je Avdibašiću  izrečena  sigurnosna mjera zabrane obavljanja svake rukovodne dužnosti u periodu od tri godine, te se  oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 1.600 eura.

Podsjećamo, u optužnici ovog Tužilaštva se Reufu Avdibašiću na teret stavilo da  je od septembra 2016. do marta 2017. godine   u više navrata i u različitim iznosima primio ukupno 1.600 eura dara od direktora jednog privrednog društva iz Gračanice  kako bi pogodovao i  zaposlenicima nalagao da se ovom preduzeću po ubrzanoj dinamici i van utvrđenog redoslijeda  vrši isporuka kvalitetnijih drvnih sortimenata a na štetu drugih drvoprerađivača koji posluju sa ovim šumskim gazdinstvom.

Ovo Tužilaštvo nastavlja provoditi istragu protiv Reufa Avdibašića u predmetu u kojem je  osumnjičen da je kao direktor ŠG Kladanj počinio i krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Također, istraga se nastavlja i  u drugom predmetu vezanom za ŠG Kladanj, u kojem su osumnjičeni Halim Avdibegović-šef tehničke službe u ovoj firmi i Džavid Avdibašić-komandir Policijske stanice Kladanj. Avdibegović je osumnjičen da je počinio krivično djelo  odavanje službene tajne  u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja i primanje dara ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem. Avdibašić je osumnjičen da je, radeći  kao komandir Policijske stanice Kladanj,  počinio krivično djelo odavanje službene tajne.