Reuf Avdibašić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog primanja dara ili drugih...

Reuf Avdibašić osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog primanja dara ili drugih oblika koristi

Općinski sud Živinice je  po optužnici Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog  kantona donio osuđujuću pravosnažnu presudu za Reufa Avdibašića, direktora Šumskog gazdinstva Kladanj ( JP Šume TK) i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci zbog krivičnog djela primanje dara ili drugih oblika koristi.

Također, presudom je Avdibašiću  izrečena  sigurnosna mjera zabrane obavljanja svake rukovodne dužnosti u periodu od tri godine, te se  oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 1.600 eura.

Podsjećamo, u optužnici ovog Tužilaštva se Reufu Avdibašiću na teret stavilo da  je od septembra 2016. do marta 2017. godine   u više navrata i u različitim iznosima primio ukupno 1.600 eura dara od direktora jednog privrednog društva iz Gračanice  kako bi pogodovao i  zaposlenicima nalagao da se ovom preduzeću po ubrzanoj dinamici i van utvrđenog redoslijeda  vrši isporuka kvalitetnijih drvnih sortimenata a na štetu drugih drvoprerađivača koji posluju sa ovim šumskim gazdinstvom.

Ovo Tužilaštvo nastavlja provoditi istragu protiv Reufa Avdibašića u predmetu u kojem je  osumnjičen da je kao direktor ŠG Kladanj počinio i krivično djelo zloupotreba položaja i ovlašćenja.

Također, istraga se nastavlja i  u drugom predmetu vezanom za ŠG Kladanj, u kojem su osumnjičeni Halim Avdibegović-šef tehničke službe u ovoj firmi i Džavid Avdibašić-komandir Policijske stanice Kladanj. Avdibegović je osumnjičen da je počinio krivično djelo  odavanje službene tajne  u sticaju sa krivičnim djelima zloupotreba položaja i ovlašćenja i primanje dara ili drugog oblika koristi radi trgovine uticajem. Avdibašić je osumnjičen da je, radeći  kao komandir Policijske stanice Kladanj,  počinio krivično djelo odavanje službene tajne.