Revidirani izvještaji 74 institucije BiH, dato 12 čisto pozitivnih mišljenja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine završio je ciklus finansijskih revizija za institucije BiH za 2018. godinu, a revidirane su 74 institucije.

Od revidirane 74 institucije, Ured za reviziju je za njih šest dao mišljenja s rezervom (dva mišljenja sa rezervom i četiri sa rezervom i skretanjem pažnje) – pri čemu su tri institucije dobile mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, jedna institucija na finansijske izvještaje, te dvije institucije i na usklađenost i na finansijske izvještaje.

U saopćenju Ureda za reviziju se navodi da je 55 pozitivnih mišljenja uz skretanje pažnje, te 12 čisto pozitivnih mišljenja.

U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja.

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2018. godinu iznosilo je 935.014.410 KM.

Ured za reviziju vodiče i metodologiju koju primjenjuje zasniva na Okviru standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizionih institucija te u izvještajima o finansijskoj reviziji daje dva odvojena mišljenja – pri čemu se prvo odnosi na tačnost, odnosno fer prikaz i istinitost finansijskih izvještaja, dok se drugo mišljenje odnosi na usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija institucija sa zakonima i drugim propisima kojima su iste regulisane.