Revizija lijekova Fonda solidarnosti FBiH: Dostavljanje dokumentacije za proizvođače lijekova do 14....

Revizija lijekova Fonda solidarnosti FBiH: Dostavljanje dokumentacije za proizvođače lijekova do 14. augusta

Objavio: -
Foto: Ilustracija

Federalno ministarstvo zdravstva obavijestilo je proizvođače lijekova i njihove zastupnike da je do 14.08.2020. godine na protokol Ministarstva potrebno dostaviti dokumentaciju u skladu s članom 13. Pravilnika o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade liste lijekova fonda solidarnosti, kao i korištenje lijekova sa Liste lijekova fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj  36/11) u cilju pokretanja aktivnosti revizije liste lijekova Fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Do naznačenog roka potrebno je dostaviti i eventualne prijedloge i sugestije za lijekove koji se već nalaze na listi lijekova fonda solidarnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dokumentacija koja se dostavi na protokol Ministarstva nakon navedenog roka bit će razmotrena u okviru prve naredne revizije liste lijekova Fonda solidarnosti.