Revizorski izvještaj: Institucije prekršile pravila 473 puta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Glavna služba za reviziju Republike Srpske je od septembra 2017. do avgusta prošle godine kroz 63 revizorska izvještaja evidentirala ukupno 473 nedostatka, kršenja propisa i zakona, nepoštivanja procedura javnih nabavki i drugih problema u javnom sistemu RS.

Kako je napisano u izvještaju koji je dostavljen Narodnoj skupštini RS, 269 preporuka u vezi je s otklanjanjem nepravilnosti i grešaka uočenih u finansijskim izvještajima, a 204 u vezi s otklanjanjem uzroka neusklađenosti poslovanja.

Istovremeno, Jovo Radukić, glavni revizor, u izvještaju ističe da se ni ranije date preporuke za uklanjanje nedostataka ne poštuju u potpunosti. Kako je navedeno, samo 56 odsto preporuka u ranijem periodu potpuno je sprovedeno, 22 odsto djelimično, a 22 odsto uopšte nije sprovedeno.

Pritom, Radukić upozorava da ova služba nema dovoljno ljudi ni ostalih kapaciteta da provjeri status svih ranije izrečenih preporuka, što znači da se ovaj procenat odnosi samo na dio preporuka, dok ostale nisu ni pregledavane.

“Od dosad ukupno datih preporuka, počevši od preporuka za fiskalnu 2012. godinu datih tokom revizije sprovedene u 2013, sa 31. julom 2018. godine provjeren je status 71 odsto svih preporuka, što predstavlja značajno povećanje u odnosu na ranije periode. Provjeren je status datih preporuka za 2013. i 2014. godinu, dok je u toku provjera preporuka za 2015, a u izvještajnom periodu date su preporuke po izvještajima za 2017. godinu. Međutim, i dalje je neophodno jačati revizorske kapacitete za aktivnosti na naknadnom pregledu statusa datih preporuka”, naveo je Radukić.

Dodatno, iz izvještaja je jasno da revizori nisu imali kapaciteta ni mogućnosti da provjere veći broj javnih subjekata podložnih reviziji, iz čega se može zaključiti da bi broj nepravilnosti bio i znatno veći od utvrđenih 473 da su imali mogućnost da obave veći broj revizija.

Evidentirani nedostaci u ministarstvima, opštinama, fondovima i javnim agencijama odnose se na neiskazivanje svih troškova, pogrešna knjiženja, neuplaćivanje poreza i doprinosa, posebno radnicima pod ugovorom, nepravilno pravdanje troškova, skrivanje troškova, precjenjivanje izvršenih usluga, pogrešna korištenja službenih vozila i druga.

U dijelu koji se odnosi na opšte zaključke revizija učinka u pomenutom periodu navedeno je 20 globalnih nedostataka. Među njima su nepostojanje analiza usvojenih mjera, kao ni evidencija ostvarenih rezultata, a ukazuje se i na lošu alokaciju sredstava, često bez utvrđivanja kriterijuma.

“Izvještaji i informacije institucija ne sadrže podatke o ostvarenim rezultatima, postignutim ciljevima, uticaju rezultata na postizanje utvrđenih ciljeva, implementaciju usvojenih strategija i politika. Izvještaji i informacije nisu pouzdana osnova za ocjenu rada institucija javnog sektora u pogledu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti. Nedovoljan je nivo transparentnosti aktivnosti koje sprovode institucije javnog sektora i dokumenata koje su rezultat tih aktivnosti”, navedeno je u zaključcima.

U Centrima civilnih inicijativa BiH, organizaciji koja prati efektivnost rada javnih institucija, kažu da je na cijeloj teritoriji BiH učestalo kršenje zakona i propisa te da se političke strane često stavljaju iznad zakona i sudova.

“Pravila u demokratskom društvu su postavljena tako da vlast od svojih građana ne može ni zahtijevati ni očekivati da joj vjeruju. Rad vlasti u demokratskim društvima kontrolišu građani, nezavisne institucije, mediji, opozicija. I vlast je obavezna da radi transparentno i da omogući kontrolu rada”, kažu oni.

BROJEVI

  • 269 preporuka u vezi s otklanjanjem nepravilnosti i grešaka uočenih u finansijskim izvještajima
  • 204 preporuke u vezi s otklanjanjem uzroka neusklađenosti poslovanja
  • Neki od evidentiranih nedostataka
  • neiskazivanje svih troškova,
  • pogrešna knjiženja,
  • neuplaćivanje poreza i doprinosa, posebno radnicima pod ugovorom,
  • nepravilno pravdanje troškova,
  • skrivanje troškova,
  • precjenjivanje izvršenih usluga,
  • pogrešna korištenja službenih vozila.

(RTVSlon/NezavisneNovine)