Rezultati rada Kantonalnog tužilaštva: Nekim poljima treba posvetiti više pažnje

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona tokom 2018. godine ostvarilo je zavidne rezultate u radu. Tako su tokom prethodne godine podignuto 2342 optužnice u oblasti kriminala, a ostvareno je 2170 istraga. Među onima, za javnost najinteresantnijim bile su optužnica potignuta protiv oonih koji obavljaju javne funkcije na različitim nivoima ili su pričinili veću štetu za firmu ili veću korist za sebe. Tako je, podsjećamo, podignuta optužnica protiv Debašiš Gangulija, doskorašnjeg generalnog direktora Global Ispat koksne industrije Lukavac, i protiv ovog pravnog lica, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo onečišćenje okoliša. Optužnica je potvrđena i protiv Niaza Hodžića, bivšeg predsjednika Saveza demobilisanih boraca TK, zbog krivičnog djela zloupotreba položaja i ovlašćenja a vezano za podizanje i uzimanje oko 35.000 KM iz blagajne Saveza.

“Slikovito je da je broj riješenih predmeta u prošloj godini, u predmetima u kojima je donesena konačna tužiteljska odluka da se neće voditi istraga, da će se obustaviti istrage ili optuženja bio 8167 predmeta. Taj broj sam po sebi govori dovoljno, a sa našim konačnim odlukama obuhvaćene su  5804 osobe” – kazao je Tomislav Ljubić, glavni kantonalni tužilac u Tužilaštvu TK .

Prema optužnicama Tužilaštva nadležni sudovi u krivičnim djelima donijeli su 72 osuđujuće presude, od čega je 21 sa izrečenim kaznama zatvora, 14 sa novčanim i 37 sa uvjetnim presudama.

Mi imamo pravomoćnim presudama imamo oduzeto 333 000 KM imovinske koristi, ali osigurano je 3,6 miliona maraka stoji u našim rukama i mi garantujemo da će najmanje 90% ovoga iznosa biti kroz sudsko odlučivanje trajno oduzeto” – istakao je Ljubić.

Kantonalni sud Tuzla je u januaru 2018. godine po optužnici Tužilaštva donio i osuđujuću prvostepenu presudu za bivšeg ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Vladi Federacije BiH Jerka Ivankovića Lijanovića i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od devet godina zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja, a vezano za nezakonitosti prilikom isplate poticaja poljoprivrednicima na području TK i FBiH u periodu od 2011. do 2014. godine. Prvostepenom presudom se od Lijanovića oduzima imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od oko 650.000 KM, te mu je izrečena mjera zabrane obavljanja dužnosti ministra  na nivou Federacije BiH u periodu od dvije godine. Kantonalni sud Tuzla potvrdio je optužnicu i protiv Eldina Brčaninovića, bivšeg direktora firme Konjuh d.d. Živinice, zbog postojanja osnovane sumnje da je u sticaju počinio dva krivična djela zloupotreba položaja i ovlašćenja, čime je ovu firmu oštetio za oko 475.000 KM. Ove ali i mnoge druge optužnice i presude rezultat su rada Kantonalnog tužilaštva. Ono što je zabrinjavajuće i čemu treba posvetiti više pažnje jeste rad na suzbijanju droge. Najveća zapljena droge bila je stotine kilograma marihuane, ali to…


“Apsolutno nije zavidna količina, ali da bismo unaprijedili rad u toj oblasti imali smo sastanak sa upravom policije MUP-a TK i razmijenili smo podatke u toj oblasti i zajednički došli do tog zaključka. I smatramo da to nije dovoljno kada se pođe samo od osnovnih inputa koliko ovisnika imamo na području TK” – kazao je Ljubić.

Još jedan problem u radu Kantonalnog tužilaštva predstavljaju anonimne prijave za krivična djela.

“Mi ne možemo da animiramo građane da prijavljuju izvršenje krivičnih djela jer te anonimne prijave ne završavaju pozitivno i od njih nema gotovo nikakvih rezultata jer ne možemo pozvati podnosioca da dopuni i pojasni svoju prijavu” – rekao je Dragan Radovanović, zamjenik glavnog tužioca u Tužilaštvu TK.

Tokom 2018. godine Kantonalno tužilaštvo otvorilo je veći broj istraga za mnoga krivična djela, te se takvi rezultati rada očekuju i u 2019. godini.