RMU Banovići – Poništen konkurs za izbor i imenovanje Uprave – direktora i izvršnih direktora

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nakon što je Vlada Federacije BiH sredinom maja imenovala  novo rukovodstvo RMU Banovići, na čijem čelu su se našao v.d. direktor Fadil Kudumović, Nadzorni odbor RMU Banovići je na svojoj 19. redovnoj sjednici održanoj 29. maja donio odluku o poništenju javnog kokursa za izbor i imenovanje Uprave – direktora i izvršnih direktora RMU “Banovići” d.d. Banovići.

Spomenuti konkurs bio je objavljen 6. marta u dnevnoj štampi, a 11. marta u Službenom listu FBiH.

Pored Fadila Kudumovića kao v.d. su imenovani i Selmir Bijelić na funkciju izvršnog direktora za tehničke poslove, Damir Mrkonjić na mjesto izvršnog direktora za investicije, Jasmina HUsić Mujića za izvršnog direktora za pravne poslove i Ibrahim Demirović, za izvršnog direktora za ekonomske poslove.

Nadzorni Odbor RMU Banovići Bego Birparić, dipl. ing. rud – predsjednik Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala), Edin Kurtić, dipl .pravnik – član Nadzornog odbora (predstavnik državnog kapitala) i Antun Luburić, dipl.ing. prometa – član Nadzornog odbora (predstavnik privatnog kapitala).

Izvor: RTV SLON / tuzlainfo.ba