Roditeljima djece sa poteškoćama u razvoju potrebna je zakonska podrška države i društva

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U Sarajevu je danas održan okrugli sto o izmjenama zakona o osnovama socijalne zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom. Prijedlozi za izmjene ovih zakona u Federaciji BiH, koji su protekle sedmice upućeni Vladi FBiH na razmatranje, definišu da roditelji koji 24 sata moraju biti sa djecom sa poteškoćama u razvoju dobiju status roditelja – njegovatelja, platu te zdravstveno i penziono osiguranje.

Ovom prilikom istaknuto je kako postojeći zakon ne prepoznaje kategoriju djece sa poteškoćama u razvoju koja trebaju cjelodnevnu brigu, što znači da se zbog zdravstvenog stanja djeteta roditeljima oduzima pravo na rad. Evo izjave.

“Prosto nismo izmislili zakon. Poslužili smo se zakonom kakav je u Hrvatskoj. Jedan od uslova da bi Hrvatska ušla u EU jeste jedan od ovakvih zakona, a to znači biti socijalno osviješteno i uređeno društvo. Jedan je ovo od primjera kako može biti uređeno društvo kada govorimo o marginalizovanim skupinama stanovništva. Zakon jasno precizira ko može biti roditelj-njegovatelj, koji su mu uslovi rada, obaveze i odgovornosti.” – kazala je  Ines Kavalec, direktorica Udruženja „Dajte nam šansu“.