“Roditeljska kuća” donijela novu dimenziju u borbi protiv dječijeg kancera u FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Važno je da djeca oboljela od raka imaju pristup što boljem medicinskom tretmanu i uvjetima liječenja, a za pacijenta je bitno i psihološko stanje koje često može biti olakšavajuća okolnost tokom tretmana.

Psihologinja u Udruženju ‘Srce za djecu oboljelu od raka’ Sabina Duman ističe u razgovoru za Fenu i to da pozitivan stav i psihološka podrška stručnih osoba, prisustvo bliskih članova porodice te razumijevanje onih koji vode istu borbu mogu uvelike pomoći pacijentu da lakše prođe teško razdoblje liječenja.

– Tako je ‘Roditeljska kuća’, sa svim svojim benefitima, postala veliki oslonac porodicama i djeci oboljeloj od raka tokom njihovog liječenja. U svakodnevnom kontaktu s porodicama dobivamo povratne informacije da je ‘Roditeljska kuća’ svjetlo u mraku koji su doživjeli zbog bolesti njihove djece – kazala je.

‘Roditeljska kuća’ donijela je, kaže, novu dimenziju u borbi protiv dječijeg kancera u FBiH. Zahvaljujući tome sad porodice mogu ponovo biti na okupu, zajedničkim snagama bodriti oboljelo dijete. Da mu budu potpora u najtežim danima kad se čini da je sve crno i da se ne nazire kraj patnji.

– Zahvaljujući ‘Roditeljskoj kući’ otac, braća i sestre mogu podijeliti teret majke i oboljelog djeteta, zajedno do izlječenja – naglasila je.

Po preporukama Radne grupe za psihosocijalne aspekte u pedijatrijskoj onkologiji, psihosocijalna pomoć i podrška treba da budu sastavni dio onkološkog liječenja djeteta, ali i nakon liječenja za vrijeme resocijalizacije i rehabilitacije.

Kako naglašava, dijagnoza maligne bolesti značajan je stresor (događaj koji od organizma zahtijeva pojačani napor, novi način prilagođavanja izmijenjenim uvjetima) djeteta i njegove porodice, bitno mijenja kvalitetu života cijele porodice.

– Psihološka podrška podrazumijeva kontinuirano praćenje i rad s djecom i mladima, korištenjem tehnika prilagođenih uzrastu djece, bazirajući se na uspostavljanje bazičnog povjerenja koje olakšava suočavanje s bolešću i različitim fizičkim promjenama, ali i emotivnim stanjima – kazala je Duman.

Uz Međunarodni dan djece oboljele od raka (15. februar) iz Udruženja ‘Srce za djecu’ kažu da su uvjeti liječenja u BiH mnogo bolji, u odnosu na period od prije deset godina i ranije.

– Djeca imaju pristup novim protokolima liječenja, po kojima se liječe i djeca širom Evrope. Ono što nam svakako nedostaje, ne čemu bi trebalo raditi, jeste što nemamo pristup inovativnim načinima liječenja i kliničkim studijama koje su dostupne djeci u razvijenim državama svijeta.

Upravo zbog tih nejednakosti Childhood Cancer International (CCI), čiji smo i mi član, 15. februara vodit će kampanju pod sloganom ‘Childhood cancer knows no borders. Niether should the cure’ – navode iz Udruženja.

Statistika pokazuje da svake godine u svijetu oboli od raka oko 300.000 djece. U Evropi se otkrije godišnje 35.000 novih slučajeva (od toga 15.000 mlađi od 15 godina starosti, a 20.000 od 15 do 24 godina starosti). Najčešća oboljenja su leukemije, tumori centralnog nervnog sistema, limfomi i neuroblastomi.

Po podacima Udruženja, godišnje u BiH oboli 100 djece (60 novodijagnosticiranih slučajeva djece godišnje u FBiH). Vodeći po broju oboljele djece u BiH je TK, u prosjeku 15 novodijagnosticiranih slučajeva djece godišnje. Stopa izlječenja u BiH je 75 posto, pratimo svjetsku statistiku izlječenja. Stopa izlječenja malih pacijenata s leukemijom je 80 posto, a 90 posto je stopa izlječenja kod dijagnoze limfoma.

Udruženje ‘Srce za djecu oboljelu od raka’ obilježava 15. februar – Međunarodni dan djece oboljele od raka sloganom ‘Jer neke bitke ne možemo dobiti sami’, u kampanji koju do kraja februara realiziraju u nekoliko bh. gradova. Cilj je, među ostalim, podizanje svijesti o dječijem kanceru i informiranje društva o problemima s kojima se suočavaju djeca oboljela od raka.

Tradicionalna akademija – druženje sa izliječenom djecom i njihovim porodicama iz cijele FBiH planirano je za nedjelju, 16. februara na Ilidži. Ovogodišnju priču obilježavanja 15. februara zaokružit će u Velikoj Kladuši, akcijom darivanja kose za potrebe djece oboljele od raka i projekcijom filma ‘Velika bijela kuća’ djelo MladiCe – grupe mladih koji su u djetinjstvu izlječeni od raka. Taj događaj organiziran je u suradnji s Udruženjem ‘Sutra je novi dan’ iz Velike Kladuše.