13.9 C
Tuzla
03.10.2022.

Romska djeca najugroženija u korona situaciji: Imaju poteškoće u školovanju

Sve je veći broj romske djece koja pohađaju osnovne i srednje škole na području našeg kantona, što je ohrabrujuća informacija, istakao je danas Mehmed Mujič, saradnik za Romska pitanja u TK. Školska godina uskoro počinje, a većina romske djece nema školski pribor kao ni udženike, što je neophodno za školovanje.

Mi na osnovu tog polja moramo vidjeti da lokalna opština ima ekonomski kod u svom budžetu striktno za nabavku udžbenika i školskog pribora za romsku djecu, jer roditelji su socijalno ugroženi, posebno sad kad je u pitanju COVID-19 još je na marginama ta populacija. Romi su sad najviše pogođeni i finansijska sredstva moraju biti obezbijeđena” – istakao je Mehmed Mujić, saradnik za Romska pitanja u TK i predsjednik Udruženja „Evropski put Roma“ Tuzla.

Opština Gračanica, kako navodi Mujić, najbolji je pokazatelj podrške romskoj djeci. Svake godine u Drugoj osnovnoj školi Gračanica bude podijeljen školski pribor i udžbenici ovoj populaciji. Obrazovanje romske djece ključno je kako bi se djeca sklonila sa ulice i kako bi se spriječilo prosjačenje, i drugi nepoželjni oblici ponašanja.

Zahtijevam za narednu školsku godinu da svaka opština ima finansijska sredstva 10-15 hijada maraka za obrazovanje nacionalnih manjina, za nabavku udžbenika i školskog pribora i da ti učenici imaju sve obezbijeđeno za školovanje i da redovno mogu pohađat svoju nastavu” – naglasio je Mujić.

Na području TK oko 600 romske djece pohađa osnovnu i srednju školu. Mujić ističe da njihova baza pokazuje znatno veći broj djece, ali se oni zbog predrasuda ne izjašnjavaju kao pripadnici manjina.

Naša baza pokazuje da imamo preko 1000 romkse djece, samo se neki stide svog porijekla, pa se izjašnjavaju kao bošnjaci. Većinom u svim školama u TK imamo po 50-60 romkse djece, i povećan je broj u odjeljenjima” – kazao je Mujić.

Iako se većina romske djece susretala sa poteškoćama u realizaciji online nastave, Mujić ističe kako su i škole imale razumijevanje prema njima i da je sve završeno kako treba. U novu školsku godinu, ulazi se u nešto drugačijim okolnostima, te je osim pribora i udžbenika neophodno obezbijediti maske. U saradnji sa OSCE-om osigurane su i maske za romsku djecu u TK. Osim toga u toku je realizacija projekta u saradnji sa federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke pod nazivom „Alternative u suzbijanju i prevenciji zlostavljanja, pedofilije i prosjačenja djece romske nacionalnosti“.

POSLJEDNJE DODANO