Rudnik Soli Tuzla: Rezultati monitoringa stijenskog masiva u skladu sa očekivanjima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Vlada TK je prihvatila Informaciju Ministarstva privrede TK o monitoringu stanja stijenskog masiva na Tuzlanskom ležištu kamene soli. Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka može se zaključiti da se monitoring u svim segmentima vrši prema planiranim aktivnostima i dinamici, a rezultati su u skladu sa očekivanim shodno dostupnim podacima. Mjerenjem relativnog pomjeranja blokova duž markantnih ožiljaka slijeganja na području na kojem se vrši monitoring, potvrđena su ranija zapažanja da su deformacije generalno izraženije na rubnim ožiljcima slijeganja, a dominiraju neznatna vertikalna pomjeranja blokova. Rezultati hemijskih analiza vode sa pijezometara gdje su uzorkovanja vršena redovno i na istim dubinama, pokazuju da nema većih odstupanja u odnosu na rezultate iz prethodnog perioda i da su u granicama tačnosti metoda analiziranja. Prema prikupljenim parametrima oscilacija podzemnih voda konstatovano je da nije bilo nekih većih odstupanja nivoa podzemnih voda i da nivoi podzemnih voda zauzimaju prirodno stanje osim područja maksimalne depresije u zoni bušotine 180 gdje su oscilacije izraženije. Izražena je deformacija terena na kontaktu između breča i drugih geoloških formacija. Rezultati mjerenja tačaka pokazuju da se konsoliduju procesi u masivu i da su isti u masivu i dalje neznatno prisutni. S ciljem poboljšanja kvalitete vršenja montoringa u budućem periodu neophodno je postupiti i preduzeti sve aktivnosti definisane u Dopunskom rudarskom projektu Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla kao i Studiji o dodatnoj stabilnosti stijenskog masiva na tuzlanskom ležištu kamene soli izrađene od strane stručnjaka iz Poljske.