Salko Selman razriješen dužnosti direktora Razvojne banke FBiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Nadzorni odbor Razvojne banke FBiH smijenio je Salku Selmana, predsjednika Uprave Razvojne banke.

Vlada Federacije je dala prethodnu saglasnost da Salko Selman bude razriješen dužnosti predsjednika Uprave Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine još u oktobru prošle godine, ali do ponedjeljka 11. novembra 2019. godine to nije bilo učinjeno.

Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine čini: predsjednik Igor Živko te članovi Božo Vukoja, Zvonko Landeka, Asim Omanić, Amir Avdić, Edin Bandić i Dino Hadžialić.

Sve odluke na vanrednoj sjednici donesene su jednoglasno.

Obaveza članova Nadzornog odbora, prema Zakonu o bankama u FBiH, član 70, je precizirana: “Nadzorni odbor i uprava banke su dužni da u skladu sa zakonskim nadležnostima poduzimaju pravovremene i adekvatne mjere radi sprečavanja nezakonitih ili neprimjerenih radnji i utjecaja koji su štetni ili nisu u najbolјem interesu banke i njenih dioničara, deponenata, klijenata, regulatora, supervizora i drugih zainteresiranih strana i koje vrše lica koja imaju značajno ili kontrolno učešće u toj banci”.

Isti zakon propisuje i kaznene odredbe za nepoštivanje tog zakona.

Semir Fejzić imenovan je za vršioca dužnosti predsjednika Uprave na period do okončanja konkursne procedure.

IZVOR: INDIKATOR.BA