Sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali 5.752 rješenja o izolaciji

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) će protiv lica koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokretati prekršajne i krivične postupke, a federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima dosad su izdali 5.752 rješenja o izolaciji.

– Federalna uprava za inspekcijske poslove nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa (COVID-19) u Federaciji BiH u skladu s naredbama mjerodavnih tijela u BiH/FBiH. Postupanje federalnih inspektora koji vrše sanitarni nadzor putnika na graničnim prijelazima je blagovremeno usklađeno s naredbama Federalnog štaba civilne zaštite, prema kojim se primjenjuju Procedure zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu koji ulaze u BiH preko graničnih prijelaza na područje Federacije BiH i njihovog stavljanja pod zdravstveni nadzor, odnosno obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana – izjavio je direktor FUZIP Anis Ajdinović.

Napomenuo je da su naredbom Federalnog štaba civilne zaštite dodatno precizirane i  procedure u vezi sa sanitarnim nadzorom nad vozačima vozila u međunarodnom transportu.

Nakon donošenja Odluke o obaveznoj izolaciji svih građana BiH koji ulaze u BiH u trajanju od 14 dana, podsjetio je Ajdinović, federalni inspektori raspoređeni su na ukupno 15 cestovnih graničnih prijelaza u FBiH – na šest redovnih graničnih prijelaza (GP Bijača, GP Orašje, GP Izačić, GP Kamensko, GP Gorica, GP Bosanski Šamac, GP Aerodeom), te na devet dodatnih prijelaza (GP Doljani, GP Velika Kladuša, GP Gabela Polje, GP Bosansko Grahovo/Strmica, GP Osoje, GP Čepikuće, GP Neum 1, GP Neum 2 i GP Ivanica), te na GP Međunarodni Aerodrom Sarajevo, gdje vrše 24-satni nadzor putnika i roba.

Od sutra, 19. marta, federalni saobraćajni inspektori će službenim čamcem patrolirati i u morskom pograničnom pojasu u neumskom akvatoriju, kako bi se spriječili eventualni pokušaji nekontrolisanog ulaska zaraženih lica na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine morskim putem.

Zaključno sa 17. martom, prema dosad dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori izdali su ukupno 5.752 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana.

Nadzorima i mjerama je, prema dosad dostupnim podacima, obuhvaćeno i ukupno 408 lica državljana BiH s prebivalištem u RS, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje mjera izolacije. Isto vrijedi i za 49 lica – državljanina BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta. Ovo se odnosi i na lica koja su doputovala preko Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Ajdinović podsjeća da i sanitarni inspektori Federalne uprave za inspekcijske poslove, i sanitarni inspektori Inspektorata Republike Srpske izriču mjere izolacije za sva lica državljane BiH, bez obzira na njihovo prebivalište.

U okviru sanitarne kontrole, svi putnici koji ulaze u BiH/FBiH su dužni popuniti sanitarni upitnik i dati tačne i vjerodostojne informacije o zemlji iz koje dolaze, te trenutnom zdravstvenom stanju. Davanje lažnih podataka predstavlja krivično djelo propisano članom 348. Krivičnog zakona FBiH, a za isto je propisana kazna je do tri godine zatvora.

– Ponovo apelujem na osobe kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izrečene mjere ograničenog kretanja/izolacije u periodu od 14 dana, da se striktno pridržavaju izrečenih mjera i upozoravam da je kršenje propisanih mjera kažnjivo u skladu s članom 225. Krivičnog zakona FBiH. Propisana kazna za nepostupanje po propisima ili naredbama nadležnih organa je do 1 godine zatvora – istakao je Ajdinović.

Kantonalni policijski organi intenzivno vrše kontrole lica kojima su od federalnih sanitarnih inspektora izdata rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor / obaveznoj izolaciji u trajanju od 14 dana, te Federalnoj upravi za inspekcijske poslove redovno dostavljaju izvještaje i službene zabilješke o osobama koje krše pomenute mjere. S tim u vezi, Federalna uprava za inspekcijske poslove već je otvorila šest predmeta po kojima će se protiv protiv lica koja ne poštuju naložene mjere izolacije pokrenuti prekršajni i krivični postupci.

– Vezano za kontrolu formiranja i kretanja cijena u FBiH, dežurni tim federalnog tržišnog inspektorata je u protekla tri dana po prijavama građana izvršio 30 redovnih i 14 kontrolnih inspekcijskih nadzora u apotekama i drugim prodajnim objektima, u okviru kojih je izrečeno ukupno 30 prekršajnih naloga u iznosu od 67.200 KM – kazao je direktor FUZIP-a Anis Ajdinović.

Građani sve uočene nepravilnosti mogu prijaviti na sljedeće kontakte FUZIP: telefon za prijave: 033 /22 66 44  (otvoren 24 sata),  e-mail: [email protected], te  poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. Sarajevo, saopćeno je iz FUZIP.