Saradnja Pozorišta mladih Tuzle i Filozofskog fakulteta, širenje modela dramskog odgoja i primjena dramskih metoda u nastavi

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U prostorijama Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli danas je potpisan Sporazum o saradnji između Pozorišta mladih Tuzle, Udruženja ”Mladi Tuzle” i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Sporazum je potpisan na neodređeno vrijeme, a na osnovu ukazane potrebe obje sporazumne strane i odnosi se na širenje modela dramskog odgoja i primjenu dramskih metoda u nastavi.

Sporazum podrazumijeva partnerski odnos potpisanih strana u oblastima:

– Razmjene informacija u edukativnim, odgojnim, obrazovnim, umjetničkim, dramsko-pedagoškim, psihološkim i terapeutskim projektima u zajednici implementiranih u partnerstvu ili pojedinačno;

– Obezbjeđenja uslova za obavljanje dijela prakse za studente svih odsjeka Fakulteta u projektima Pozorišta mladih Tuzle i Udruženja ”Mladi Tuzle” Tuzla, te obezbjeđenje uslova za angažman osoblja Udruženja ”Mladi Tuzle” i Pozorišta mladih Tuzle za realizaciju radionica, vježbi i predavanja za studente svih odsjeka fakulteta;

-Organizacije promocija, okruglih stolova, uzajamnih seminara, treninga, profesionalnih usavršavanja za osoblje, članove, studente, a sve  sa ciljem jačanja stručnih kapaciteta obje sporazumne strane;

-Uzajamnog isticanja promotivnih materijala i međusobne promocije na oglasnim pločama, web stranicama i drugim vidovima oglašavanja sporazumnih strana, te promociju sporazumne saradnje u medijima i drugim oblicima međusobnih javnih pojavljivanja;

-Drugim temama od zajedničkog interesa, a koje nisu navedene u ovom sporazumu o saradnji.

Primjena Sporazuma započinje danom potpisivanja.

Na ovaj način radi se na promociji i primjeni dramskog odgoja kao specifičnog modela odgoja djece, mladih i odraslih što je jedan od programskih ciljeva Pozorišta mladih Tuzle.