Sarajevo domaćin okruglog stola o finansiranju i regulaciji javnih servisa

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Evropski regionalni projekt „Snaga društvu – Podrška javnim medijskim servisima u zemljama zapadnog Balkana” i Javni RTV servis Bosne i Hercegovine  organizuju dvodnevni okrugli sto “Javni medijski servis u Bosni i Hercegovini – finansiranje, upravljanje i regulacija”.

Osnovni cilj okruglog stola, koji počinje sutra, je da omogući platformu za argumentovani društveni dijalog, fokusiran na dvije teme koje determinišu položaj i ulogu javnog servisa u demokratskim društvima.

U cilju boljeg razumijevanja iskustava u regionu i evropske prakse u ovoj oblasti, bit će prezentirana dva izvještaja/analize koje su za potrebe Projekta izradili konsultanti Evropske radiodifuzne unije (EBU). Prvi izvještaj je  „Finansiranje javnih medijskih  servisa zapadnog Balkana”- Boris Bergant , a drugi „Izazovi sa kojima se suočavaju nadzorni organi medijskih servisa zapadnog Balkana” – Boris Bergant i Radka Bečeva

U radu ovog skupa učestvovat će menadžment Javnih RTV servisa  BiH, predstavnici međunarodnih organizacija u BiH, predstavnici političkih partija, Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i relevantne nevladine organizacije.

(RTVSlon/Fena)