Sastanak u Vladi TK: Zakon o demobilisanim borcima diskriminira borce mlađe od 57 godina

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

S ciljem ukazivanja na neravnopravne odredbe novousvojenog Zakona o demobilisanim borcima FBiH danas su predstavnici obespravljenih boraca iz četiri Kantona i Brčko distrikta održali sastanak sa ministrom za boračka pitanja TK Elvirom Mujkanovićem. Boračka udruženja prethodno su ukazivala na neravnopravne odredbe zakone i diskriminatorski odnos prema borcima mlađim od 57 godina. Predstavnici demobilisanih boraca sa područja FBiH kazali su da su formirali radnu grupu koja će u narednom periodu obići sve kantone kako bi vidjeli kako funkcioniše implementacija Zakona.

“Mi smo prvi i postali smo neki urnek u Federaciji jer smo već pitanje registra od prvog dana ove Vlade riješili, i taj posao ide ubrzanim tempom. Već je u registar uneseno već 26 hiljada korisnika, ja sam za tu namjenu angažovai i volontere iz boračke populacije i o tome smo upoznali naše borce.”, kazao je Elvir Mujkanović ministar za boračka pitanja TK.

“Mi sutra imamo sastanak u Vladi FBiH gdje su pozvani svi ministra za boračka pitanja i radna grupa gdje će ove stvari biti predočene ministrima za boračka pitanja da se riješe. Tačkom 20 ovog Zakona stoji da Kantoni preuzimaju brigu nad borcima ispod 57 godina. Ko god misli da može drugačije Zakon je definisano i to ćemo vidjeti sutra sa ministrima, tražit ćemo sutra samo implementaciju te tačke da se ispoštuje.”, istakao je Hamza Krkalić.