Savez općina i gradova FBiH – Vratiti javni novac bliže građanima

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na drugoj sjednici Mreže za javne finansije Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine, koja je održana u četvrtak u Sarajevu, razgovarano je o temi Politika jačanja finansijske pozicije općina i gradova u FBiH i prijedlog Strategije javnog zagovaranja ove politike.

Istaknuto je da ta Politika predstavlja analitički zasnovanu, argumentiranu i validnu osnovu SOGFBiH za neophodne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, radi finansijskog jačanja pozicije općina i gradova u FBiH u raspodjeli javnih prihoda.

Pojašnjeno je da se općine i gradovi u FBiH godinama suočavaju s hroničnim nedostatkom sredstava za finansiranje javnih potreba, jer postoji nesrazmjer između pripadajućih prihoda i objektivnih rashodovnih potreba općina i gradova.

Također, navedeno je da korijen problema finansiranja općina i gradova predstavlja neadekvatan sistem pripadnosti javnih prihoda u FBiH, koji je zasnovan na potrebama i funkcijama općina i gradova u FBiH iz 2006., kada su nivoi otplate vanjskog duga FBiH, kao i rashodovne potrebe JLS, bile znatno manje.

Rješenje koje SOGFBiH zagovara uključuje povećanje udjela općina i gradova u FBiH u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza sa sadašnjih 8,42 na 9,81 posto, te povećanje udjela općina i gradova u FBiH u raspodjeli prihoda od direktnih poreza (poreza na dohodak i poreza na dobit).

”Okosnica Politike jačanja finansijske pozicije JLS u FBiH zapravo je vraćanje javnog novca bliže građanima. Općine i gradovi su nivo vlasti najbliži građanima, koja poznaje njihove svakodnevne probleme i zadovoljava njihove osnovne potrebe za javnim uslugama, te daje najopipljivije rezultate. Stoga, slabom finansijskom pozicijom općina i gradova u Federaciji BiH ugroženi su kvaliteta života građana i lokalni ekonomski razvoj”, istaknuto je na sjednici.

Naznačeno je da će SOGFBiH u narednom periodu predstaviti te politike Federalnom ministarstvu finansija, predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u FBiH, predstavnicima međunarodne zajednice, kao i javnosti.

Također, na sjednici je predstavnik Sektora za upravljanje javnim dugom Federalnog ministarstva finansija Besim Pašalić predstavio Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, koji predstavlja izuzetno važnu materiju za proces upravljanja finansijama na lokalnom nivou.

Članovima Mreže se obratio i rukovoditelj Odjela trgovine i nadzora Sarajevske berze (SASE) Ahmed Hodžić, koji je predstavio mogućnost zaduživanja emisijom municipalnih obveznica, s ciljem finansiranja velikih lokalnih javnih investicija.

Sjednica Mreže realizirana je u okviru projekta Jačanje saveza općina i gradova u BiH, koji finansiraju Vlada Švedske i Vlada Švicarske, saopćeno je iz SOGFBiH.