Savez sindikata policijskih organa u BiH traži hitno usvajanje državnog budžeta

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini zahtijeva hitno usvajanje državnog budžeta, saopćeno je iz tog sindikata.

S tim zahtjevom se sindikat obratio u dopisu zastupnicima i delegatima oba doma Parlamentarne skupštine BiH, pozivajući da u što kraćem roku usvoje zakon o budžetu “kako ne bismo došli u situaciju u kojoj su policijske institucije bile zbog neusvajanja odluke o privremenom finansiranju za treći kvartal”.

Navedenim budžetom je, između ostalog, na osnovu Odluke Vijeća ministara BiH, planirano povećanje iznosa toplog obroka sa 6 na 8 KM za uposlene u institucijama Bosne i Hercegovine, što nije moguće primijeniti bez usvajanja zakona o budžetu.

”Savez sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini ovom prilikom želi istaći da su uposleni u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine, u svim, trima, kategorijama najlošije plaćeni u odnosu na uposlene na drugim nivoima vlasti – entitetskim, kantonalnim, pa čak i općinskim nivoima, što predstavlja veliki problem prilikom zapošljavanja i odabira kadrova za pozicije koje su upražnjene, što zbog odlaska u penziju, što zbog prekida radnog odnosa i odlaska na bolje plaćeno radno mjesto, te  problem oko neusvajanja budžeta i psihološki efekat u vezi s tim, odnosno izazivanje finansijske nesigurnosti kod uposlenih, predstavlja dodatni problem. Također moramo istaći da su predstavnici vlasti na državnom nivou plaćeni za svoj ”rad” mnogo više od svojih kolega na nižim nivoima vlasti te ovom prilikom tražimo za uposlene u policijskim organima Bosne i Hercegovine plate barem u istom iznosu kao što su plaćene iste kategorije u nižim organima vlasti”, kaže se u dopisu.

Sindikat ističe da zaposlenici (zaposleni sa srednjom stručnom spremom) u policijskim agencijama na nivou Bosne i Hercegovine imaju mjesečna primanja od 665 KM, a većina ih pruža podršku policijskim službenicima u obavljanju zadataka i van radnog vremena i u dane vikenda. Zaposlenici s navedenom platom rade između ostalog na poslovima koji podrazumijevaju prethodno provođenje temeljitih sigurnosnih provjera za pristup tajnim podacima.

”Dalje ističemo da državni službenici (zaposleni sa visokom stručnom spremom) rade za platu od 997 KM do 1.296 KM u zavisnosti od pozicije i radnog mjesta, zbog čega je veoma teško zaposliti i u radnom odnosu zadržati stručnjake iz IT sektora i analitičare koji su direktno vezani za operativne poslove koje obavljaju policijski organi i  neophodni su za rad policijskih agencija. Kad je riječ o plati policijskih službenka, manja je u odnosu na policijske službenike Federalne uprave policije te većine kantonalnih  MUP-ova u prosjeku od 100 do 600 KM, u zavisnosti od čina. Policijski službenik s činom policajac u Graničnoj policiji, SIPA-i i Direkciji za koordinaciju policijskih organa, radi za mjesečnu platu od 897, KM, dok policijski službenik u činu mlađi inspektor ima mjesečna primanja u iznosu 1.340 KM”, navodi također Savez sindikata policijskih organa u BiH.

Prema zvaničnim podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, plate su u periodu od 2010. do 2018. godine porasle za 9,2 posto, dok su uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine smanjene 2012. godine za 11,7 posto i od tada se ne mijenjaju.

Uzme li se u obzir smanjenje naknade za topli obrok i regres te novi način obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, koji nije u skladu sa Zakonom, ukupna primanja su smanjena za 17 posto do 25 posto.

U isto vrijeme, cijena potrošačke korpe narasla je sa 1.570 KM na 1.850 KM ili za 15 posto, tako da je ukupna negativna razlika 32 posto do 40 posto.

Istovremeno, posmatrajući period od 2012. do 2018. godine, prosječna plata uposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine porasla je za 7,5 posto, u Republici Srpskoj za 3,5 posto, a policijskim službenicima MUP-a RS-a je povećana za više od 20 posto.

Savez sindikata ističe da je osnovica u iznosu od 475,69 KM  utvrđena 2012. godine  nakon potpisanog protokola koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine postiglo s tada jedinim reprezentativnim sindikatom, Samostalnim sindikatom državnih i policijskih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine, sudskoj vlasti i javnim ustanovama Bosne i Hercegovine.

Tada su se potpisnici protokola složili da će se usvojena visina osnovice za obračun plate u navedenom iznosu korigovati za 2014. godinu maksimalno do postotka godišnje stope inflacije u Bosni i Hercegovini za 2012. godinu, međutim odredbe nikad nisu provedene niti je od 2012. godine povećana plata uposlenima u policijskim organima BiH.

U vezi sa svim što je navedeno, Savez sindikata policijskih organa u BiH je još jedanput pozvao poslanike u Parlamentarnoj skupštini koji primaju izuzetno visoke plate da usvoje budžet za 2019. godinu i otklone bar finansijsku nesigurnost uposlenih te traži od ostalih relevantnih predstavnika vlasti da u planiranju budžeta za 2020. imaju u vidu navedene podatke i na osnovu toga, osnovicu za obračun plate uposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za tu godinu koriguju za kumulativni zbir inflacije za period 2012.-2017. godina radi sprečavanja daljeg odliva kadrova iz policijskih agencija.