21.7 C
Tuzla
04.07.2022.

Sedmice sudske nagodbe u Općinskom sudu u Tuzli

U Općinskom sudu u Tuzli u ponedjeljak 23.maja 2022.godine počinje implementacija aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“. Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka ishodom spora i uslugom suda.

Period implementacije aktivnosti je od 23.maja do 03. juna 2022. godine.

U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Stranke predmet mogu riješiti sudskom nagodbom, na način da informišu sudiju koji vodi predmet, na jedan od sljedećih načina:

     samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

     samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

   zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u navedenom periodu, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe

Za dodatne informacije stranke se obratiti na broj telefona Općinskog suda u Tuzli 035/ 307-208 ili e-mail [email protected] ba, saopšteno je iz Općinskog suda Tuzla.

POSLJEDNJE DODANO