Selekcijom otpada do čišćeg i ljepšeg grada

Selekcijom otpada do čišćeg i ljepšeg grada

Objavio: -

Već četiri godine u službi zaštite okoliša i uređenja grada su njegovi najmlađi stanovnici – mališani iz javnih obdaništa i učenici osnovnih i srednjih škola. Oni su dio projekta prekogranične saradnje Tuzle i Užica koji je pokrenulo JKP Komunalac Tuzla zahvaljujući kojem je u ovim, ali i mnogim drugim ustanovama zaživjela praksa primarne selekcije otpada.

Škole i obdaništa dobili su moderne kante za odlaganje i selekciju otpada i to se pokazalo kao pun pogodak. Posebno, što kod djece razvija svijest o važnosti selekcije otpada a samim time i zaštite okoliša i sredine u kojoj borave. Nakon završene osnovne škole učenici koji su bili dio projekta sa dobrim navikama nastavili su i u srednjim školama, a za one koji su se prvi put susreli sa mogućnošću selekcije otpada upute su spremno davali članovi eko sekcije.

„Stečen je jedan ritual, uobičajna navika da učenici odlažu flašice i papir. Uglavnom mi smo ustanova koja radi najviše sa papirom i u ovja projekat su uključeni i daministrativni radnici, kao i sami profesori tako da na kraju školske godine zaista se primjeti to odlaganje papira u predviđene kante“, kazala je Mirsada Begović, rukovoditeljica Eko sekcije u Gimnaziji Ismet Mujezinović.

Projekat „ Primarna selekcija otpada u osnovnim i srednjim školama na područja grada Tuzla“, prije četiri godine započelo je JKP „ Komunalac“ Tuzla uz pomoć IPA fondova prekogranične saradnje između Tuzle i Užica.

„Djeca su u osnovnim i srednjim školama razvrstavali i sortirali otpad. Mi smo obezbijedili posude, redovno praznili i ja moram reći da taj projekat i dan dans živi, samo što smo ga mi proširili na veći broj obrazovnih institucija, univerzitet i krenuli smo u institucije u našem gradu. To je ustvari  jedan praktičan primjer kako bi trebalo to sve da funkcioniše“, izjavio je Admir Bećirović direktor JKP „ Komunalac“ Tuzla.

Primarna selekcija otpada na izvorištu je selekcija koja se vrši na mjestu gdje otpad i nastaje, nrp. u kući, u školi, na poslu, u bonici, u kancelariji i slično. Gradsko vijeće Tuzla krajem prošle godine usvojilo je Strategiju upravljanja otpadom u Gradu Tuzla koja predviđa da u narednih pet godina cijeli grad bude obuhvaćen primarnom selekcijom otpada na izvorištu.