Seminar u Mješovitoj rudarskoj školi Tuzla i prezentacija tema iz oblasti rudarstva

     

U prostorijama JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla danas se održava seminar koji organizuje ova škola uz saradnju i pokroviteljstvo Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

Cilj seminara je stručno usavršavanje i edukacija nastavnika iz struke kao i edukacija nastavnika u cilju poboljšanja vođenja nastave po modularnom nastavnom planu i programu.

Na seminaru će biti prezentovane teme iz oblasti rudarstva i geologije sa posebnim osvrtom na eksploataciju i istraživanje nafte i plina na području BiH, kao i novosti o planiranom obrazovanju stručnih kadrova koji su neophodni za istraživanja na ovom polju.

JU Mješovita srednja rudarska škola Tuzla od sljedeće školske 2020/2021. godine uvodi novo zanimanje – Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide.

Shodno navedenim ciljevima seminara, predavači su stručnjaci iz oblasti obrazovanja, rudarstva i geologije:

  1. prof. dr. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju
  2. Praktična iskustva na istraživanju nafte

Ina Hadžiavdić, dipl. inž. ležišnog inženjerstva

  1. Uvođenje novih zanimanja u cilju razvoja energetskog sektora u BiH

dr.sc. Kemal Gutić Kemal, dekan RGGF Tuzla i Ismeta Hajdarević dip.inž. geologije

  1. Tehnike ocjenjivanja modularne nastave
    Azika Musemić, dipl.inž. geodezije