Seminar u organizaciji Rudarske škole u Tuzli

     

U prostorijama JU Mješovite srednje rudarske škole Tuzla dana 06.01.2020. godine bit će održan seminar čiji je cilj stručno usavršavanje i edukacija nastavnika iz struke kao i edukacija nastavnika u cilju poboljšanja vođenja nastave po modularnom nastavnom planu i programu.

Na seminaru će biti prezentovane teme iz oblasti rudarstva i geologije sa posebnim osvrtom na eksploataciju i istraživanje nafte i plina na području BiH, kao i novosti o planiranom obrazovanju stručnih kadrova koji su neophodni za istraživanja na ovom polju.

JU MS rudarska škola Tuzla od sljedeće školske 2020/2021. godine uvodi novo zanimanje – Naftno rudarski tehničar za bušotinske fluide.

Shodno navedenim ciljevima seminara, predavači će biti stručnjaci iz oblasti obrazovanja, rudarstva i geologije.

– Prof. dr. Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju koji će prezentirati praktična iskustva na istraživanju nafte
– Hadziavdić Ina, dipl. inž. ležišnog inženjerstva
– dr.sc.Gutić Kemal, dekan RGGF Tuzla
– Ismeta Hajdarević dil.inž. geologije
– Musemić Azika, dipl. Inž. geodezije