Šesta generacija kadeta SIPA-e položila zakletvu: SIPA bogatija za 25 mlađih inspektora

Šesta generacija kadeta SIPA-e položila zakletvu: SIPA bogatija za 25 mlađih inspektora

Objavio: -

U službenim prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (u daljem tekstu: SIPA) u Istočnom Sarajevu danas je (30.11.2017. godine) 25 kadeta SIPA-e položilo svečanu zakletvu pred ministrom sigurnosti Draganom Mektićem, čime su zvanično započeli rad u SIPA-i u činu mlađi inspektor.

Nakon što su prošli rigoroznu selekciju u okviru konkursne procedure za prijem kadeta SIPA-e, 25 polaznika i polaznica pohađalo je i uspješno završilo četveromjesečnu osnovnu policijsku obuku za sticanje čina mlađi inspektor, koju je provela Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Među mlađim inspektorima je i sedam žena, čime je povećan broj policijskih službenica u SIPA-i u skladu sa relevantnim propisima iz oblasti ravnopravnosti spolova u BiH, a SIPA ostaje vodeća policijska agencija po zastupljenosti policijskih službenica.

Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić poručio je kadetima da trebaju biti ponosni što su od danas dio SIPA-e, koja je zahvaljujući svom radu i postignutim rezultatima izrasla u vodeću policijsku agenciju sa respektabilnim ugledom. On je naglasio da građani imaju povjerenja u SIPA-u, da je pred kadetima veliki izazov, kao i da se od njih mnogo očekuje. „Budite dosljedni u primjeni zakona, hrabri u suprotstavljanju kriminalu i izvršavanju policijskih poslova. U vašem budućem radu ne može i ne smije biti nedodirljivih.“, istakao je Mektić.

Direktor SIPA-e Perica Stanić u svom obraćanju kadetima rekao da SIPA danas sa ponosom promovira već šestu generaciju kadeta, da od njih očekuje da budu posvećeni policijskom poslu i da isti obavljaju profesionalno, pošteno i časno. On je podsjetio da SIPA ima široka ovlaštenja i da su u njenoj nadležnosti najsloženija krivična djela, te od kadeta očekuje da daju svoj maksimum kako bi doprinijeli ukupnim rezultatima i uspjehu SIPA-e.

Ceremoniji su prisustvovali zamjenik direktora SIPA-e, rukovodioci osnovnih organizacionih jedinica i direktori Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencije za policijsku podršku BiH, zatim  šef Kabineta i zamjenik direktora Granične policije BiH.

Danas je, također, upriličeno uručivanje priznanja ministra sigurnosti BiH službenicima SIPA-e za posebno zalaganje i postignute uspjehe u radu u proteklom periodu.