Šesti “Tuzla Brain Week”: Nastavak promocije zdravlja i nauke

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Kao i prethodnih pet godina, i ove godine bit će implementiran projekat obilježavanja Sedmice mozga u Tuzli pod nazivom ”Tuzla Brain Week” – TBW. Projekat se obilježava u okviru globalne sedmice mozga, te je jedini projekat iz Bosne i Hercegovine koji je do sada svake godine dobijao podršku DANA Fondacije (New York, USA) i FENS (Federacija europskih neuroznanstvenih društava) kao originalnih začetnika ove inicijative. Ovogodišnji TBW će se implementirati od 11. – 17. marta sa generalnom temom: Neuroplastičnost mozga.

Tuzla Brain Week (TBW) je dugogodišnji projekt Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli ”MEDICUS”. Ovogodišnji partneri na projektu su i Udruženje studenata medicine BoHeMSA, lokalni komitet Tuzla; Udruženje studenata elektrotehnike EESTEC lokalni komitet Tuzla, IEEE studentski ogranak Tuzla, te BH Futures Foundation. Projekat uvažava i redovnu podršku Medicinskog fakulteta Tuzla, Univerziteta Tuzla te Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Kao tradicionalni dio projekta i dalje će se održati koncept ”dobnih radionica” gdje će studentski timovi raditi sa korisnicima brojnih odgojno-obrazovnih ustanova kao što su vrtići, osnovne škole, srednje škole, starački domovi, a od ove godine dobne radionice će se održati i u Zavodu za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom  i tjelesnom razvoju Tuzla – te ovim putem omogućavamo  uključivanje različitih populacionih grupa kao učesnika ovoga projekta, navodeno je u saopćenju organizatora.

Glavni cilj projekta jeste unaprjeđenje zdravlja i naučne misli putem aktivnog angažmana cijelokupne zajednice, te umrežavanjem mladih profesionalaca i ljekara na čelu sa aktivnim mladim ljudima kao glavnim nosiocima ideje.

Pored dobnih radionica, ove godine su pripremljene i stručne radionice na kojima će učesnici imati priliku praktično izučavati oblasti poput neurologije, neurohirurgije, neuroradiologije i sličnih oblasti, koje su povezane sa generalnom temom projekta. Kao i prethodnih godina, i ove godine je niz aktivnosti posvećen promociji dostignuća biomedicinskog inžinjeringa, te njegove povezanosti sa medicinskm naukama. Kroz cijeli projekt su planirana i predavanja od strane renomiranih stručnjaka iz oblasti neurologije, neurohirurgije, psihijatrije, biomedicine, genetičkog inžinjeringa, javnog zdravstva, i dr.

U  želji za promocijom studentskog rada i razvijanja naučnog dijaloga, tu je i naučna sesija koja će omogućiti svim zainteresiranim studentima prezentaciju njihovih radova, te koji će u sklopu ove aktivnosti biti nagrađivani. Zbog velikog broja zainteresovanih učesnika iz zemalja poput Turske, Grčke, Austrije, Njemačke, Češke i drugih, dio programa je prilagođen i planiran na engleskom jeziku. Pored navednih institucija partneri na projektu su također  i  Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Ljekarska komora Tuzlanskog kantona, kao i brojni drugi partneri i medijski sponzori projekta, stoji u saopćenju.