Sindikalna organizacija Turističke zajednice TK: Pokrenuta inicijativa za novi kolektivni ugovor

Sindikalna organizacija Turističke zajednice TK: Pokrenuta inicijativa za novi kolektivni ugovor

Sindikalna organizacija Turističke zajednice Tuzlanskog kantona održala je radni sastanak na kojem se razgovaralo o aktivnostima sindikata za predstojeći period, radno – pravnom statusu uposlenih u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona kao i aktivnostima o pokretanju inicijative za potpisivanje novog Kolektivnog ugovora između poslodavca Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Hercegovine – Sindikalne organizacije Turističke zajednice TK.

„Danas ćemo otvoriti razgovore vezane za kolektivini ugovor, da vidimo šta je to tamo napisano, šta može i to je inicijalni razgovor dvije strane u kojem će dvije strane da vide šta je u pitanju. Isto tako i kao ministar i kao predsjednik Turističkog vijeća Turističke zajednice TK izvjestit ću i Vladu i premijera i da vidimo dalje smjernice oko potpisivanja, odnosno pregovaranja o kolektivnom ugovoru i na kraju, potpisivanja.“, kazao je Mirsad Gluhić, ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Između ostalog, prisutni na sastanku imali su priliku upoznati se i sa informacijom kako je uređen radno –pravni okvir uposlenika u sektoru turizma na državnom, a kako na kantonalnom nivo.

„Nažalost kada se govori o državnom nivou, tu skoro da se ne može govoriti da postoji politika turističke zajednice ili razvoja turizma na nivou BiH, pa čak je to problem i na nivou entiteta. Sada konkretno govorimo o federalnom niovu. Problemi jesu iz razloga što se ovdje ne mogu dogovoriti neke stvari, a ovdje je vrlo bitna jedna situacija, a to je da bi mnogi htjeli da upravljaju politikom kroz turističke zajednice. Kada je u pitanju izdvajanje određenih sredstava iz budžeta kao osnivači, onda tu malo dolazi do problema kako to sve finansirati, a pogotovo kako sve to što se ubere i raspodijeliti.“, istakao je Mehmed Avdagić, sekretar sindikata PPDIVUT BiH.

„S obzirom na sve ove izmjene koje su se dešavale u kontekstu zakonske regulative Turističke zajednice Tuzlanskog kantona mi smo evo stvorili uslove da pregovaramo, da budemo kvalitetni partneri i evo ja se nadam da će naš poslodavac i mi uposleni naći zajednički jezik, kako bi što kvalitetnije mogli donijeti onaj dio, dakle koji se odnosi na radno-pravni status uposlenih kako bi se što kvalitetnije mogli obavljati i poslovi u Turističkoj zajednici.“, rekla je Merima Aljić, predstavnica Sindikalne organizacije Turističke zajednice TK.

Dijalog je otvoren, i u Turističkoj zajednici Tuzlanskog kantona očekuju da bi u skorije vrijeme mogli pristupiti Samostalnom sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji, vodoprivredi, ugostiteljstvu, turizmu i trgovini Bosne i Herecegovine putem kojeg bi mogli na lakši i brži način ostvarivati svoja radnička prava.