Sindikat državnih službenika razmatrao kolektivni ugovor

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Temeljem potpisanog Sporazuma o saradnji među reprezentativnim sindikatima na nivou institucija Bosne i Hercegovine, održan je sastanak predsjednika i članova upravnih odbora Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH, Sindikata uprave za indirektno/neizravno oporezivanje i Saveza sindikata policijskih organa u BiH.

Glavna tema sastanka je bila ”kolektivni ugovor”, odnosno nepostojanje kolektivnog ugovora za uposlenike državnih institucija, a raspravljalo se i o drugim bitnim pitanjima i problemima uposlenih u institucijama BiH.

Predstavnici sva tri reprezentativna sindikata usaglasili su zajedničke aktivnosti u narednom periodu, a koje se tiču poboljšanja statusa svih kategorija zaposlenih u institucijama BiH.

Prioritet će biti kolektivni ugovor, učešće predstavnika sindikata u Komisiji za izradu Metodologije plata i naknada, zahtjev pa povećanje osnovice i regresa za 2020. godinu kao i rješavanje drugih statusnih pitanja za zaposlene u institucijama BiH – saopćeno je iz  Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u institucijama BiH.