Sindikat UIOBiH insistira na dodatnim mjerama povodom aktuelne pandemije

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje BiH (SUIOBiH) održao je u utorak vanrednu elektronsku sjednicu Upravnog odbora (UO) povodom pojave koronavirusa i aktuelne krizne situacije, na kojoj je zatraženo od menadžmenta ove uprave hitno rješavanje svih problema vezanih za organizaciju rada u vrijeme vanredne situacije.

U vezi s tim, a temeljem zaključaka sa sjednice UO, predsjednica Sindikata Ana Mrnjavac obratila se pismom direktoru UIO, u kojem su navedene dodatne mjere koje se traže od menadžmenta UIO, radi pojačane dodatne zaštite uposlenih koji su posebno izloženi riziku od zaraze zbog izravnog kontakta sa robama i putnicima, na graničnim prijelazima i u ispostavama carinjenja.

Istovremeno, od menadžmenta je zatraženo hitno donošenje Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena za vrijeme trajanja epidemije koronavirusom, a u cilju utvrđivanja minimuma procesa rada i jednoobraznog postupanja od rukovodioca-šefova unutrašnjih OJ regionalnih centara.

Na taj bi se način, kako Sindikat u saopćenju za javnost navodi, eliminirao nejednak tretman zaposlenih u istim organizacionim jedinicama UIO, te osigurao jednoobrazan rad u UIO, uz nesmetani protok roba i snabdijevanje tržišta u BiH.

Sve ovo potcrtano je u pismu upućenom direktoru UIOBiH Miri Džakuli, koje je dostavljeno u prilogu saopćenja, a u kojem se navodi kako Sindikat, i pored Džakuline Naredbe i Naloga za postupanje, sa terena svakodnevno zaprima otvorena pisma zaposlenika, u kojima se uglavnom traži brža dostava sredstava za dezinfekciju i zaštitna oprema, maske i rukavice, neophodnih za zaštitu zdravlja.

Kako se u pismu navodi, Sindikat smatra “da je neophodno osigurati minimum radnih procesa, prije svega omogućiti nesmetani promet roba, uz to izvršavati samo urgentne poslove u ostalim organizacionim jedinicama, osigurati protok informacija i dokumenata koje imaju oznaku hitnosti, dok bi kontrolne poslove trebalo svesti na minimum, upravni postupak i ostale postupke vezane za zakonom određene rokove također rješavati u umanjenom obimu i to isključivo one slučajeve (predmete) koji bi eventualno mogli doći u zastaru”.

Iz Sindikata ističu kako, osim održavanja redovnog funkcioniranja UIO i njenih organizacionih jedinica, prioritet predstavlja poduzimanje svih mjera na zaštiti zdravlja zaposlenika i osiguranju zaštite na radu, što je propisano Zakonom o radu u institucijama BiH i pratećim podzakonskim aktima, te i propisima nadležnih štabova civilne zaštite.

Istovremeno, u pismu podsjećaju kako je ljudski resurs najvažniji te Sindikat predlaže mjeru – brže snabdijevanje dovoljnim količinama zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju u organizacione jedinice UIO, posebno granične prijelaze i carinske ispostave, poštujući broj angažovanih zaposlenika i realne prioritete shodno obimu izloženosti riziku zaraze, nadležnostima i vrsti radnih zadataka organizacionih jedinica.

Predlaže se, također, iznalaženje mogućnosti da se za zaposlene koji su u direktnom kontaktu s robom i sa strankama na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama izvrši nabavka zaštitnih kombinezona i ostale opreme koja će osigurati maksimalnu zaštitu od infekcije, uključujući redovnu i pojačanu dezinfekciju službenih vozila i objekata UIO.

Između ostalog, predloženo je i maksimalno smanjenje broja uposlenih u sjedištima organizacionih jedinica, te usmjeravanje da radne zadatke obavljaju od kuće bez dolaska na posao, ako priroda posla dozvoljava takvo postupanje.

U pismu se insistira na jasnijem definiranju odsustvovanja sa posla: roditelja djece iz vrtića i produženog boravka, kao i roditelja djece sa posebnim potrebama, kao i definiranju statusa zaposlenika: kroničnih bolesnika, onkološki tretiranih zaposlenika, zaposlenika koji koriste određene terapije sa težim zdravstvenim dijagnozama, kao i zaposlenika starijih od 60 godina.

– Uvidom u informacije s terena, a vezano za organizaciju rada, očigledno je da postoji različito postupanje istih organizacionih jedinica po regionalnim centarima, kao i različito postupanje od jedne do druge organizacione jedinice, tako da postoje organizacione jedinice gdje zaposleni rade po jedan dan u sedmici, organizacione jedinice gdje zaposleni rade pola radnog vremena, organizacione jedinice gdje zaposleni rade od kuće, kao i organizacione jedinice gdje svi zaposleni rade puno radno vrijeme sa vrlo lošom ili nikakvom zaštitom, a što izaziva dodatno nezadovoljstvo među uposlenima – navodi se, između ostalog, u pismu, saopćeno je iz Sindikata UIOBiH.