Sindikati čekaju formiranje Vlade FBiH: Prioritet povećanje minimalne plate!

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Formiranje Vijeća ministara pozitivan je pomak za BiH, prvenstveno zbog očuvanja radnih mjesta ali i inostranih ulaganja u našu zemlju, smatraju u Savezu samostalnih sindikata BiH. No i dalje veliki problem predstavlja čekanje na formiranje Federalne vlade u čijoj nadležnosti je rješavanje ogromne većine radničkih prava. Izmjene Zakona o radu i povećanje minimalne plate zahtjevi su od kojih neće odustati i čije rješavanje kao prioritetno očekuju od Vlade FBiH.

„Mislim da je ključno u ovoj državi da minimalna plata ne može biti 420 KM i ne možemo očekivati da ćemo zadržati kvalitetnu radnu snagu sa tako niskim platama. Naša inicijativa je bila da je najniža plata 1000 KM. To je prijedlog sindikata i otvorena priča oko koje se možemo dogovoriti ali moramo imati razumijevanje i kod ostalih partnera“ – istakao je Faruk Šahović, predsjednik Kantonalne organizacije Saveza samostalnih sindikata BiH.

Ova ali i mnoge druge inicijative Sindikata nije bilo moguće realizovati, jer osim što nije formirana Vlada FBiH, na nivou Federacije dvije i po godine nije funkcionisalo Ekonomsko – socijalno vijeće zbog čega je kompletan set zakona ostao na čekanju. Uprkos deblokadi stvari se ne odvijaju onim tempom koji su očekivali sindikati, jer je se i dalje čeka na formiranje vlade.

„Mislim da ništa ne sprečava ni ovu Vladu da uđe u taj proces kako bi popravili ambijent. Više nije pet do 12 nego 12 i pet da se donesu određene mjere kako bi zaustavili masovno iseljavanje i napuštanje države“.

Kada su u pitanju aktivnosti na nivou Federacije potpisan je Kolektivni  ugovor za zaposlene u organima državne službe, sudske vlasti, javnih ustanova i drugih budžetskih korisnika.

„Kolektivni ugovor se odnosi na 26 000 uposlenika u državnoj upravi i to je jako značajno. U ovom kolektivnom ustanovu su sve. Sve općine, kantoni i federalna ministarstva, kantonalne ustanove i zavodi i sudska policija. Jako je teško pregovaranje ovakvog kolektivnog ugovora jer je on morao harmonizirati sve propise od lokalne samouprave, kantona do Federacije“ – kazao je Samir Kurtović, predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika FBiH.

Međutim, za kantone, pa tako i tuzlanski bitno je potpisivanje granskih kolektivnih ugovora. Prvi takav trebao bi uslijediti već u ovom mjesecu za oblast osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanje, a potom i za oblast zdravstva.