Sjednica GV Tuzla: Vijećnici imali zamjerke na rad upravitelja koji brinu o zgradama

ARHIVA
TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla prihvatili su Informaciju o upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja u zgradama sa prijedlogom mjera. Vijećnici su imali zamjerke na rad upravitelja koji brinu o zgradama na području grada, a dobar dio vijećnika predlaže osnivanje novog javnog preduzeća koje bi imalo ulogu upravitelja ili formiranje službe u okviru već postojećeg javnog preduzeća.

Usvojeni su brojni zaključci, a jedan od njih je i razmatranje mogućnosti za osnivanje takvog preduzeća. Sa dnevnog reda je skinuta tačka Odluka o izmjenama odluke o kućnom redu u stambenim zgradama koja će biti vraćena na doradu nadležnoj gradskoj Službi koja je predlagač.

Više informacija u centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo od 18:30h.