26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Škole spremno dočekuju početak školske godine

Vlada TK je danas prihvatila Informaciju Ministarstva obrazovanja i nauke TK, o početku nastave u školskoj 2020/21. godini.

Nakon svih provedenih pripremnih aktivnosti može se konstatovati da su škole spremno dočekale početak školske 2020/2021. godine.

Danas prihvaćena informacija je objedinila sve one podatke i činjenice o aktivnostima svih relevantnih institucija koje su bile angažirane na stvaranju preduslova za početak školske godine u školama na području našeg kantona. Ono što treba napomenuti jeste da su sve aktivnosti vođene i planirane u skladu sa Preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva za škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021 i Preporukama za sprječavanje i suzbijanje pojave infekcija sa COVID-19 u školskim ustanovama na području Tuzlanskog kantona Kriznog štaba Ministarstva zdravstva TK.

Imajući u vidu da je Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakonom o srednjem obrazovanju i odgoju i školskim kalendarom utvrđeno da nastava u školskoj 2020/2021. počinje u utorak, 1.9.2020. godine ipak je procijenjeno je da bi odgojno-obrazovne ustanove bile spremnije ako bi se početak nastave odgodio u skladu sa zakonima za jednu sedmicu, odnosno zaključeno je da se povratak učenika u škole vrši sukcesivno.

Tokom pripremnih aktivnosti sagledane su mogućnosti organizacije nastave, poštujući preporuke nadležnih organa, a najviše pažnje se posvećivalo higijensko epidemiološkim pripremama za početak nastave.

Imajući u vidu sve navedeno školama je naloženo da izvrše nabavku dezinficijenasa i tečnih sapuna, a već je u toku nabavka dezinfekcionih sredstava za ruke i tečnih sapuna iz sredstava Vlade TK. Dogovoreno je i da se školama 2. septembra godine distribuiraju zaštitne maske za lice, dezinfekciona sredstva za ruke, te promo posteri o očuvanju higijene i zdravlja u školi.  Treba istaknuti da su UNICEF i drugi donatori kao podršku provedbi ovih mjera donirali određenu količinu zaštitnih maski, dezinfekcionih sredstava i sapuna, a najavljena je i dodatna podrška drugih nevladinih organizacija, domaćih kompanija ali i lokalnih zajednica.

Također, na kraju treba istaknuti  da postoji određena opasnost nemogućnost dolaska učenika putnika u škole, a što zavisi od kompanija čija je djelatnost prijevoz putnika. S tim u vezi mjere prema kojima se nastava za srednjoškolce i starije osnovce organizira svake druge sedmice u školi, ide upravo u pravcu rasterećenja broja putnika/učenika u javnom prijevozu. Uz navedeno postoji dilema o organizaciji praktične nastave za učenike III i IV razreda srednje medicinske škole koji praksu obavljaju u zdravstvenim ustanovama, te će o ovoj tematici biti odlučeno u narednom periodu.

Vezane vijesti

TUZLA