21.7 C
Tuzla
30.05.2023.

Skupština TK danas o Zakonu o plaćama državnih službenika

Na Dnevnom redu je:

1. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
10. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
12. Razmatranje:
a) Narativnog izvješća o radu Kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
b) Informacije o radu Kantonalnog suda u Tuzli i općinskih sudova Tuzla, Banovići, Gradačac, Gračanica, Kalesija, Lukavac, Srebrenik i Živinice za 2021. godinu
13. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
15. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
16. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
17. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
18. Razmatranje Informacije o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd
19. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
20. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 22. i 22a. Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 3/06, 1/07, 5/08, 10/11, 7/17, 11/18, 8/20 i 10/21)
21. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje člana 74. stav (6) Zakona o visokom obrazovanju – prećišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21)

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!