Skupština TK: Dugotrajna rasprava oko razriješenja i imenovanja ministra za boračka pitanja

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Zakletvu pred zastupnicima u Skuptini TK kao i predstavnicima boračke populacije danas je položio novoimenovani ministar za boračka pitanja TK Amir Kulaglić. Polaganju zakletve prethpodilo je prihvaćanje Prijedloga Odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju ministra za boračka pitanja u Vladi TK Elvira Mujkanovića, nakon čega je, većinom glasova prihvaćen i Prijedlog Odluke o potvrđivanju imenovanja ministra za boračka pitanja u Vladi TK.

„Pred nama su vrlo ozbiljni izazovi, prije svega usklađivanje zakona o doupnskim pravima boraca TK sa Federalnim zakonom koji će od nas tražiti vrlo savjestan i odgovoran odnos prema ovoj populaciji“, izjavio je Amir Kulaglić, ministar za boračka pitanja TK.

Podsjećamo, Elvir Mujkanović ostavku na funkciju ministra za boračka pitanja TK podnio je zbog nemogućnosti da zasnuje radni odnos u Vladi TK, jer njegova stručna sprema – profesionalni oficir Vojske Federacije BiH ne odgovara visokoj stručnoj spremi koja je minimalna za ministarsku funkciju, a na prijedlog premijera TK Denijala Tulumovića na njegovo mjesto danas je imenovan Amir Kulaglić. I pozicija i opozicija saglasne su da su prilikom prvobitnog imenovanja Mujkanovića za ministra napravljeni odrđeni propusti.

„Ono što sam ja danas pozdravio za Skupštinskom govornicom jeste to da je ministar Mujkanović dobrovoljno, samoincijativno, nakon što je utvrđen propust podnio ostavku i naravno treba utvrditi u tom lancu nadležnih ko je napravio propust i eventualno ukoliko postoji odgovornost sankcionirati to“, izjavio je Bego Gutić, predsjednik Kluba zastupnika SDA u Skupštini TK.

No, za razliku od skupštinske većine, u opozicionoj PDA jasno uperuju prst u one koje smatraju odgovornim, te su ostali suzdržani prilikom glasanja o odluci za razrješenje Mujkanovića i imenovanje Kulaglića.

„Najveći krivac su Demokratska fronta koja je izvršila prijedlog minstra, a nije pratila proceduru. Naravno da je sljedeći krivac predlagač – Denijal Tulumović, sadašnji premijer koji je imao svu dostupnu dokumentaciju, a da na kraju Služba za zajedničke poslove otrkije tu grešku i da se spriječi nastavak rada minsitra Mujkanovića u narednom periodu“, kazao je Senad Alić, predsjednik Kluba zastupnika Pda u Skupštini TK.   

Mahir Mešalić, predsjednik Kluba zastupnika Demokratske fronte u Skupštini TK:

„Ne mi nismo napravili proceduralnu grešku! Jednostavno se radi o tome da ga je država poslala na Vojnu akademiju nakon zavretka rata kao oficira Vojske Federacije u to doba, da ga je poslala u Tursku i da je čovjek tamo završio školovanje. Međutim, diploma ta nije nostrificirana što je još jedan u nizu diskriminacija prema boračkoj populaciji“.

Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP-a u Skupštini TK:

„Ovdje postoji moralna, politička i krivična odgovornost i premijera, koji je vrlo svjesno znajući da predloženi kandidat za ministra ne posjeduje notrificiranu diplomu jer je to čovjek, prema našim saznanjima vrlo jasno iznio kad je to trebalo. Znači premijer i članovi komisije su to svjesno prećutali i doveli sve nas u zabludu da glasamo za prijedlog ministra koji formalno pravno nije ispunjavao te uslove“.

Hadžić je zatražio da se u jedan od prijedloga zaključaka usvoji zahtjev da premijer i komisije dotave informacije o ispunjavanju uslova za sve ministre u Vladi TK, ali taj prijedlog nije dobio potrebnu većinu glasova.

Na prijedog zastupnika Smaje Madžića u dnevni red sjednice Skupštine, kao podrška inicijativi „Stop negiranju genocida“ uvršteno je razmatranje Rezolucije povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidulanog mehanizma za krivične sudove koja je usvojena jednoglasno.

„Nama je drago što smo to usvojili prvi i što smo prepoznali značaj te rezolucije i osuda negiranja genocida povodom presuda Međunarodnog krivičnog suda „, kazao je Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK.

Tuzlanski kanton prvi je kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usvojio ovu Rezoluciju, nakon što ju je usvojio Predstavnički dom Parlamenta F BiH na inicijativu 12 udruženja žrtava sa područja cijele BiH.