Slučaj Pazarić: Uskoro izmjene pet federalnih zakona

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

U sjedištu Vlade Federacije BiH danas je održan sastanak zamjenika premijera i federalnog ministara rada i socijalne politike Veska Drljače, direktora Ureda premijera Vlade FBiH Hasana Ganibegovića, sekretarke Vlade FBiH Edite Kalajdžić, predstavnika federalnih ministarstava zdravstva, obrazovanja i nauke i predstavnika Vijeća roditelja i Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju.

Slijedeći zaključak tematske sjednice Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, održane 4.12.2019. godine, razgovarano je o aktivnostima koje je potrebno poduzeti s ciljem realizacije svih zaključaka sa ove sjednice o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno-invalidne djece i omladine Pazarić, Zavodu za zabrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin, Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići, Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanovi iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.

Predstavnici Vijeća i Udruženja roditelja su upoznati sa već poduzetim aktivnostima Vlade FBiH i resornih ministarstava o ovoj problematici, a postignut je visok stepen saglasnosti da je riječ o složenom procesu u kome je potrebno izraditi nove ili izmjenjeniti postojeće zakone sa tačno definisanim rokovima. Riječ je o Zakonu o inspekcijama FBiH, Zakonu o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH, Zakonu o djelatnosti socijalnog rada, Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama i Zakonu o socijalnim uslugama, saopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.