Služba za zajedničke poslove FBiH za službena vozila izdvojila preko milion KM

     

U godini koju završavamo sa mnogim problemima u državi, sa nezadovoljnim poslodavcima, radnicima, te penzionerima, Služba za zajedničke poslove Federacije Bosne i Hercegovine odlučila se nabaviti 24 službena putnička automobila. Za navedeno zadovoljstvo bit će utrošeno više od milion KM sa PDV-om. Tender je objavljen u okrobru, međutim na stranici Službe za zajedničke poslove FBiH još nije objavljeno ko je dobio ovaj vrijedan ugovor, iako je nabavka zatvorena 19.11.2019. godine.

Navedena nabavka je provedena u okviru šest lotova i to:

Lot 1 – Službeni putnički automobil više srednje klase (1 komad) sa procjenjenom vrijednošću od 76.920,00 KM,

Lot 2 – Službeni putnički automobili srednje klase (2 komada) sa procjenjenom vrijednošću od 119.660,00 KM,

Lot 3 – Službeni putnički automobili srednje klase (1 komad) sa procjenjenom vrijednošću od34.190,00 KM,

Lot 4 – Službeni putnički automobili srednje klase (4 komada) sa procjenjenom vrijednošću od136.760,00,

Lot 5 – Službeni putnički automobili niže srednje klase (15 komada) sa procjenjenom vrijednošću od 384.600,00 KM,

Lot 6 – Službeni putnički automobili niže srednje klase (1 komad) sa procjenjenom vrijednošću od 25.640,00 KM.

Podsjećamo, prema Odluci Vlade iz oktobra jedno vozila će se naći u voznom parku Ureda predsjednika FBiH, tri u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, četiri u Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, dva u FENA-i, jedno u Federalnom zavodu za poljoprivredu, jedno u Ustavnom sudu FBiH, jedno u Vrhovnom sudu BiH, desetu Poreznoj upravi FBiH  i jedno u Agenciji za državnu službu FBiH.

Pored pomenute nabavke Služba za zajedničke poslove objavila je krajem novembra još jednu. Radi se o nabavci pet službenih automobila u vrijednosti 162.400,00 KM bez PDV-a.

Nabavka je podijeljena u tri Lota i to:

Lot 1 – Službeni putnički automobili srednje klase-(2 komada) sa procjenjenom vrijednošću od 68.380,00 KM,

Lot 2 – Službeni putnički automobili srednje klase, (2 komada) sa procjenjenom vrijednošću od 68.380,00 KM,

Lot 3 – Službeni putnički automobil niže srednje klase,  (1 komad) sa procjenjenom vrijednošću od 25.640,00 KM,

Ono što privlači pažnju u tenderskoj dokumentaciji gore navedenih nabavki jeste da vozila moraju zadovoljavati dužinu, širinu, međuosovinsko odstojanje, kilometražu, garanciju i sl.

(RTV Slon/Akta)