Smanjen broj nezaposlenih u Banovićima

     

U proteklih 11 mjeseci zabilježeno je više od 400 novozaposlenih osoba sa evidencije Biroa za zapošljavanje u Banovićima.

U decembru 2018. godine evidentirane su 4.604 nezaposlene osobe, a taj se broj u 2019. godini smanjio na 4.201 nezaposlenu osobu. Samo u novembru broj novoprijavljenih je 112, a ukupan broj brisanih sa evidencije je 128 osoba.

Broj osoba koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu putem Biroa za zapošljavanje je 2.261 osoba, od čega je naviše korisnika sa srednjom stručnom spremom, njih 757 osoba.

Načelnik Općine Banovići Midhat Husić navodi da se nezaposlenost na području ove općine smanjuje iz godine u godinu, što pokazuje produktivnost čitave općine, te dodaje da su statistički podaci jedini validni podaci na osnovu koji se mogu zasnivati realne procjene.