Smanjen broj nezaposlenih u TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Prema podacima Porezne uprave FBiH, krajem decembra 2018. godine, na području Tuzlanskog kantona bilo je zaposleno 100.221 osoba, sto je u odnosu na isti period 2017. godine, kada su bile zaposlene 98.622 osobe više zaposlenih za 1.599 osoba, odnosno 1,62%. Na području Tuzlanskog kantona, na kraju 2018. godine, evidentirano je 79.378 nezaposlenih osoba sto je u odnosu na kraj 2017. godine (84.250) manje za 4.872 osobe, odnosno 5,78 %. Od ukupnog broja 79.378 evidentiranih nezaposlenih osoba: 33.852 su osobe koje prvi put traže zaposlenje i nemaju nikakvog radnog, 11.089 su demobilisani boraci, 688 ratnih vojnih invalida, 931 član porodica poginulih branitelja, 778 ostalih invalida, 32.040 su osobe koje ne pripadaju ni jednoj od navedenih kategorija.

„Što se tiče Službe za zapošljavanje i aktivnih mjera za zapošljavanje koje je provodila u 2018. godini poznato vam je da smo mi negdje oko šest miliona maraka utrošili putem naših programa zajedno sa federalnim zavodom za zapošljavanje i tom prilikom je uspoleno 2349 osoba koje su se nalazile na evidenciji Službi za zapošljavanje” – kazao je Senad Muhamedbegović, direktor JU Služba za zapošljavanje TK.

Zahvaljujući posredničkoj ulozi Službe, broj ukupno brisanih osoba sa evidencije zbog zaposlenja, u periodu januar- decembar 2018. godine bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu, tako da je zaposleno 19.923 osobe sa evidencije, odnosno manje za 2018 osoba nego u 2017. godini, a jedan od razloga smanjenja jesu i poticajne mjere u zapošljavanju finansijskom podrškom Vlade FBiH, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade TK.

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila Izvještaj o provedbi Zakona o javno-privatnom partnerstvu u 2018. godini. Kako se u Izvještaju navodi, tokom 2018. godine finaliziran je regulatorni okvir za javno-privatno partnerstvo kojim su postavljeni temelji za veći zamah u oblasti značajnijih infrastrukturnih razvojnih projekata, te stvoreni uslovi i unaprijeđene procedure za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području Kantona.

Identifikovani su prvi potencijalni JPP projekti i objavljen je prvi zbirni pregledi potencijalnih projekata javno–privatnog partnerstva na Tuzlanskom kantonu, tzv. Katalog potencijalnih JPP projekata.

 

„Identifikovana su čak 44 potencijalna projekta na Kantonu čija vrijednost iznosi blizu 340 miliona KM. Ako uzmemo u obzir da je Budžet TK za tu godinu bio oko 380 miliona KM, ta brojka nam govori koliko je značajan potencijal tih projekata koje smo identifikovali“ – istakla je Erna Kusturica, pomoćnica Ministra privrede TK.

U 2019. godini je planiran nastavak pozitivne prakse i intenziviranje aktivnosti iz 2018. godine, ali i realizacija novih aktivnosti koje u konačnici trebaju rezultirati unapređenjem javnih usluga i otvaranjem novih prilika za rast investicija na Tuzlanskom kantonu.