Smanjio se broj zaposlenih u BiH

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

U avgustu 2019. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 816.926, a od toga 349.106 žena, podaci su Agencije za statistiku BiH.

U odnosu na juli 2019. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,6%, a broj zaposlenih žena se, također, smanjio za 0,7%.

Broj registrovanih nezaposlenih osoba u avgustu 2019. godine u odnosu na juli 2019. godine se smanjio za 0,1%, a broj registrovanih nezaposlenih žena se povećao za 0,2%.