Smijenjen Nezavisni odbor, koji nadzire rad direktora Uprave policije TK

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Na današnjoj sjednici Skupštine TK uz potrebnu većinu od 19 glasova ZA, usvojena je i smjena Nezavisnog odbora Skupštine TK koji nadzire rad direktora Uprave policije TK. Obzirom da su ranije neki od članova podnijeli ostavku, te nije postojao kvorum za donošenje odluka, stav skupštinske većine bio je da se razriješi Nezavisni odbor i ubrza procedura za izbor novih članova

“Zakon o unutrašnjim poslovima je rekao da članovi Nezavisnog odbora ostaju  raditi i poslije smjene ili ostavke, međutim praksa je pokazala da ovi ljudi koji su podnijeli ostavku ne dolaze i samim tim se dovodi u pitanje rad i kvorum samog Nezavisnog odbora” rekao je Dževad Hadžić, poslanik u Skupštini TK (SDP )

” Nezavisni odbor je uistinu radio nezakonito to je pokazao i Sud TK odnosno Općinski sud koji je donio presudu i vratio direktora policije na poziciju direktora, s obzirom da su ga na prijedlog ministra koji je isto tako radio nezakonito i vršio pritisak na nezavisni odbor smiijenili i naravno na isti takav način vršiil ocjenjivanje visokopozicioniranog kadra u MUP, kaže Senad Alić, poslanik u Skupštini TK  (PDA)

Dok iz pozicije  tvrde da je Nezavisni odbor radio nezakonito, iz opozicije ističu da je današnja smjena članova Nezavisnog odbora nezakonita, te da nisu ispunjeni bilo kakvi pravni uslovi za smjenu Nezavisnog odbora.

 

„Činjenica ovome ide u prilog da Zakonodavno – pravna komisija nije dala svoje mišljenje na samu ovu proceduru, odnonso na smjenu i sigurno će posljedica ove smjene rezultirati novim tužbama, odnosno novim dobijenim tužbama  koje će biti dodatno opterećenje  za Budžet TK, odnonso za građane TK“kaže Miidhat Čaušević, poslanik u Skupštini TK ( SDA)

 

„Ovo je uticaj na rad Nezavisnog odbora, a to je sve u cilju kakao sam rekao na Skupštini, izbora novog komesara kome se zna i ime i prijema novih 150 policijskih službenika, a vi sami znate kakave se sve fame i priče vode kada je u pitanju prijem policijskih službenika.“tvrdi Žarko Vujović, poslanik u Skupštini TK (SD BiH)

Poslanici Skupštine danas su između ostalog usvojili i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu na području Tuzlanskog kantona, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, kao i Odluku o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. Godinu.